Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

Útek asýrskeho vojska

1 Keď to počuli ostatní, čo boli v stanoch, zhrozili sa nad tým, čo sa stalo.
2 Padol na nich strach a hrôza. Nebolo nikoho, kto by čakal na svojho druha; v momente sa rozpŕchli a utekali jeden cez druhého po všetkých cestách na rovine či po horách. 3 Aj tí, čo táborili na vrchovine okolo Betulie, dali sa na útek. Vtedy sa na nich vyhrnuli synovia Izraela, všetci bojovníci. 4 Oziáš poslal poslov do Betomastaimu, Beby, Choby a Kóly i na celé územie Izraela, aby oznámili, čo sa stalo, a aby všetci zaútočili na nepriateľov a zničili ich. 5 Keď to počuli synovia Izraela, všetci sa jednomyseľne vrhli na nich a bojovali proti nim až po Chobu. Pridali sa aj Jeruzalemčania a obyvatelia celého hornatého kraja, lebo im oznámili, čo sa prihodilo v tábore ich nepriateľov. Obyvatelia Gileádu a Galiley im zasadzovali ťažké rany, až kým nedošli do Damasku a na jeho územie. 6 Ostatní obyvatelia Betulie vtrhli do asýrskeho tábora, vyplienili ho a veľmi sa obohatili. 7 Keď sa Izraeliti vrátili z krvavej bitky, zmocnili sa vecí, čo zostali. A bohatú korisť si odniesli aj osady a usadlosti v hornatom kraji i na rovine. Bolo toho veľmi veľa.

Oslavy v Betulii

8 Veľkňaz Jojakím a rada starších synov Izraela, ktorí bývali v Jeruzaleme, prišli, aby uzreli dobrodenia, ktoré urobil Pán Izraelu, a aby sa stretli s Juditou a pozdravili ju.15,8 Jdt 4,6
9 Keď vošli do jej domu, všetci ju jednomyseľne požehnávali a hovorili jej: „Ty si povznesenie Jeruzalema, ty si ozajstná pýcha Izraela, ty si veľká ozdoba nášho rodu. 10 Všetko toto si urobila vlastnou rukou, urobila si dobre Izraelu a Boh v tom našiel zaľúbenie. Nech ťa požehná všemohúci Pán na večné časy.“ A všetok ľud povedal: „Nech sa tak stane.“ 11 Všetok ľud drancoval tábor tridsať dní. Judite dali Holofernesov stan, všetko jeho striebro, jeho divány, nádoby a zariadenie. Ona to vzala, naložila na svoju mulicu, zapriahla do svojich vozov a vrchovato ich naložila. 12 Zbehli sa aj všetky izraelské ženy, aby ju videli, požehnávali ju. Na jej počesť niektoré z nich tancovali. Ona si nabrala do rúk ratolesti a dávala ich ženám, ktoré boli s ňou. 13 Potom sa ozdobili olivovými vencami, ona i jej spoločníčky; Judita sa postavila na čelo všetkých a viedla tanec všetkých žien. Za nimi kráčali všetci izraelskí muži v plnej zbroji, ozdobení vencami a s piesňami na perách.15,13 Ex 15,20

Juditin chválospev

14 Vtedy začala Judita pred celým Izraelom spievať toto vďakyvzdanie a celý národ ešte silnejšie opakoval tento chválospev:15,14 Sdc 5,1