Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

14. kapitola

Porážka Asýrčanov

1 Judita im povedala: „Počúvajte ma, bratia! Vezmite túto hlavu a zaveste ju na cimburie našich hradieb.14,1 2Mak 15,35
2 Keď sa začne brieždiť a keď slnko vyjde nad zem, každý z vás nech si zoberie svoju vojenskú výzbroj a každý bojaschopný muž nech vyjde von z mesta. Na čelo si postavte veliteľa, ako keby ste chceli zostúpiť na rovinu k predsunutým strážam Asýrčanov. Ale nezostúpte. 3 Oni sa chopia svojich zbraní, pôjdu do svojho tábora a zobudia veliteľov asýrskeho vojska. Zbehnú sa k Holofernesovmu stanu, ale keď ho nenájdu, padne na nich hrôza a ujdú pred vami. 4 A vtedy ich vy a všetci obyvatelia izraelskej vrchoviny budete prenasledovať a na úteku ich rozdrvíte. 5 Skôr však, ako to urobíte, zavolajte mi Ammónčana Achiora, aby videl a spoznal toho, čo opovrhol domom Izraela a poslal ho k nám akoby na smrť.“ 6 Zavolali teda Achiora z Oziášovho domu. Keď prišiel a videl Holofernesovu hlavu v ruke jedného z mužov ľudového zhromaždenia, padol na tvár a omdlel. 7 Keď ho zodvihli, klesol Judite k nohám, s úctou sa jej poklonil a povedal: „Ty požehnaná v každom judskom príbytku i v každom národe. Tí, čo počujú tvoje meno, zachvejú sa strachom. 8 Teraz mi však porozprávaj všetko, čo si urobila v týchto dňoch.“ Vtedy mu Judita uprostred ľudu vyrozprávala všetko, čo urobila odo dňa, keď odišla, až po chvíľu, keď im to rozprávala. 9 Keď prestala hovoriť, ľud prepukol v hlasitý jasot a radostne plesal vo svojom meste. 10 Keď Achior videl všetko, čo urobil Boh Izraela, pevne uveril v Boha a dal sa obrezať. Bol natrvalo pridružený k domu Izraela.14,10 2Krľ 5,17 11 Keď sa rozbrieždilo, zavesili Holofernesovu hlavu na hradby. Každý muž sa chopil svojej zbrane a po čatách vypochodovali na prístupové cesty k pohoriu. 12 Keď ich Asýrčania zazreli, poslali odkaz svojim vodcom, ktorí šli k veliteľom, ku kapitánom a k všetkým vojvodcom. 13 Prišli pred Holofernesov stan a povedali jeho zástupcovi, ktorý ho vo všetkom zastupoval: „Rýchlo zobuď nášho pána, pretože otroci sa odvážili zostúpiť do boja proti nám, a tak budú do posledného muža zničení.“ 14 Bagóas vošiel a pred závesom stanu zatlieskal. Myslel si totiž, že jeho pán tam spí s Juditou. 15 No keď sa nikto neozýval, odhrnul záves, vstúpil do spálne a našiel ho mŕtveho ležať na zemi bez hlavy. 16 Skríkol z celej sily a s plačom, stonaním a hlasitým nárekom si roztrhol šaty. 17 Potom vbehol do stanu, ktorý obývala Judita, ale nenašiel ju. Vybehol von medzi ľudí a kričal: 18 „Tí otroci nás dostali! Jediná žena, Hebrejka, zhanobila dom kráľa Nebukadnesara. Pozrite, Holofernes leží na zemi bez hlavy.“ 19 Keď tie slová počuli velitelia asýrskeho vojska, roztrhli si rúcho a veľmi sa vyľakali. V tábore nastal veľký nárek a strašný krik.