Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Holofernesova smrť

1 Keď už bolo neskoro, jeho služobníci sa ponáhľali odísť. Bagóas zatvoril stan zvonka, aby služobníci pána nevyrušovali. Oni sa pobrali spať, pretože všetci boli ustatí, keďže hostina sa veľmi pretiahla.
2 V stane ostala jedine Judita. Holofernes sa zvalil na svoju posteľ, lebo bol z vína celkom opitý. 3 Judita prikázala svojej slúžke, aby stála pri jej spálni a ako každý deň čakala, kým vyjde. Povedala totiž, že vyjde modliť sa. A to isté povedala aj Bagóasovi. 4 Všetci od najmenšieho po najväčšieho odišli a v spálni neostal nikto. Vtedy Judita vstala, pristúpila k jeho lôžku a vo svojom srdci povedala: „Pane, všemocný Boh, zhliadni v tejto chvíli na činy, ktoré urobia moje ruky na oslavu Jeruzalema. 5 Veď teraz nadišiel príhodný okamih, aby si sa ujal svojho dedičstva a uskutočnil môj zámer na rozdrvenie nepriateľov, ktorí zaútočili proti nám.“ 6 Potom pristúpila k stĺpiku postele pri Holofernesovej hlave, sňala z neho jeho meč, 7 priblížila sa k posteli, chytila ho za vlasy na hlave a povedala: „Posilni ma, Pán, Boh Izraela, v tento deň.“ 8 Potom mu z celej sily dva razy zaťala do krku a odsekla mu hlavu.13,8 Sdc 4,21 9 Telo odvalila z lôžka a zo stĺpov sňala záves proti komárom. Po krátkej chvíli vyšla a Holofernesovu hlavu odovzdala svojej komornej. 10 Tá ju vložila do kapsy na jedlo a obe podľa svojho zvyku vyšli modliť sa. Prešli cez tábor, obišli roklinu, vystúpili na vrch Betulie a prišli pred jej brány.

Návrat do Betulie

11 Judita zďaleka volala na tých, čo strážili bránu: „Otvorte, otvorte bránu! S nami je Boh, náš Boh! On uplatnil svoju silu v Izraeli a svoju moc proti nepriateľom. Tak to urobil aj dnes.“13,11 Ž 46,8; Iz 8,10
12 Keď muži mesta počuli jej hlas, rýchlo zišli k mestskej bráne a zvolali starších mesta. 13 Zbehli sa všetci od najmenšieho po najväčšieho, lebo sa im zdalo neuveriteľné, že prišla. Otvorili bránu, vpustili ich, zapálili oheň, aby bolo vidno, a obstúpili ich. 14 Ona k nim mocným hlasom prehovorila: „Chváľte Boha, chváľte! Chváľte Boha, ktorý neodňal svoje milosrdenstvo od domu Izraela, ale tejto noci mojou rukou zdrvil našich nepriateľov.“ 15 Potom vybrala hlavu z kapsy, ukázala im ju a povedala: „Pozrite, hlava Holofernesa, hlavného veliteľa asýrskeho vojska. Pozrite, záves proti komárom, za ktorým ležal vo svojej opitosti. Pán ho zabil rukou ženy.13,15 Sdc 4,9; 9,53; Jdt 16,5 16 Ako žije Pán, ktorý ma ochraňoval na mojej ceste, ktorou som šla: zviedla ho moja tvár na jeho záhubu, ale nespáchal so mnou hriech, ktorým by ma poškvrnil a zhanobil.“ 17 Všetok ľud priam žasol. Sklonili sa, klaňali sa Bohu a jednomyseľne hovorili: „Požehnaný si, náš Boh, ktorý si dnešného dňa zničil nepriateľov svojho ľudu.“ 18 Oziáš jej povedal: „Požehnaná si, dcéra, najvyšším Bohom nad všetky ženy na zemi. A požehnaný je Pán, Boh, ktorý stvoril nebesia i zem, ktorý ťa viedol, aby si zrazila hlavu vodcu našich nepriateľov.13,18 Sdc 5,24 19 Nech nevymizne spomienka na tvoju dôveru zo sŕdc tých ľudí, čo si naveky budú pripomínať Božiu moc. 20 Kiež Boh umožní, aby ti boli tieto činy na večnú slávu, a nech ťa zahrnie dobrodeniami za to, že si pri ponížení nášho rodu nešetrila vlastný život, ale zabránila si nášmu pádu, kráčajúc priamou cestou pred tvárou nášho Boha.“ A všetok ľud povedal: „Nech sa tak stane! Nech sa tak stane!“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk