Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

Judita v nepriateľskom tábore

1 Potom Holofernes prikázal, aby Juditu zaviedli ta, kde bol uložený jeho strieborný riad, a rozkázal prestrieť a dať jej jesť z jedál a piť z vína, ktoré boli určené jemu.
2 Judita však povedala: „Nebudem z toho jesť, aby nevzniklo pohoršenie. Nech mi podávajú iba z toho, čo som si priniesla.“12,2 Dan 1,8 3 Holofernes jej povedal: „No ak nebude stačiť to, čo máš, odkiaľ vezmeme pre teba podobné pokrmy? Lebo medzi nami nie je nikto z tvojho rodu.“ 4 Judita mu odpovedala: „Ako žiješ, pán môj, tvoja otrokyňa určite nespotrebuje, čo má so sebou, kým Pán mojou rukou nevykoná, čo si zaumienil.“ 5 Vtedy ju Holofernesovi sluhovia voviedli do stanu a ona spala až do polnoci. Pred rannou strážou vstala 6 a odkázala Holofernesovi: „Nech môj pán vydá príkaz, aby tvoja otrokyňa smela vyjsť modliť sa.“ 7 A Holofernes prikázal osobným strážcom, aby jej nerobili prekážky. Tak ostala v tábore tri dni. Každú noc vychádzala do rokliny pod Betuliou a kúpala sa v tábore pri prameni vody. 8 Keď vyšla z kúpeľa, modlila sa k Pánovi, Bohu Izraela, aby usmerňoval jej cestu a pozdvihol synov svojho ľudu. 9 Potom čistá vošla do stanu a ostala tam, kým jej podvečer priniesli jedlo. 10 Na štvrtý deň usporiadal Holofernes hostinu s pijatikou výlučne pre svoje služobníctvo a do tejto spoločnosti nepozval nikoho z vojenských dôstojníkov. 11 No eunuchovi Bagóasovi, ktorý mal na starosti všetky jeho záležitosti, povedal: „Choď a prehovor tú Hebrejku, ktorá je u teba, aby prišla medzi nás a s nami jedla a pila.12,11 Dan 1,3; Est 2,14 12 Veď by sme sa museli hanbiť sami pred sebou, keby sme takú ženu nechali len tak a nepobavili sa s ňou. Veď sa nám vysmeje, ak ju k sebe nepritúlime.“ 13 Bagóas teda odišiel od Holofernesa, zašiel k nej a povedal: „Nech sa táto krásna dievčina nezdráha ísť k môjmu pánovi, prijať od neho poctu, rozveseliť sa s nami pri popíjaní vína, stať sa tohto dňa akoby jednou z dcér Asýrčanov, ktoré konajú službu v Nebukadnesarovom paláci.“ 14 Judita mu odpovedala: „Ktože som ja, aby som odporovala svojmu pánovi? Bez meškania vykonám všetko, čo je milé v jeho očiach, a budem sa z toho tešiť až do chvíle svojej smrti.“ 15 Vstala, obliekla sa do krásnych šiat a prikrášlila sa všetkým, čím sa ženy ozdobujú. Prišla jej otrokyňa a na zemi pred Holofernesom jej prestrela kožušiny, ktoré dostala od Bagóasa na každodenné používanie, aby si na ne ľahla a jedla. 16 Potom Judita vošla a ľahla si. Holofernesovo srdce bolo ňou uchvátené a jeho dušu preniklo vzrušenie. Zmocnila sa ho neodolateľná túžba po nej. Odo dňa, ako ju zazrel, striehol na príhodnú chvíľu, aby ju zviedol. 17 Holofernes jej povedal: „Pi a veseľ sa s nami!“ 18 Judita odpovedala: „Budem piť, pán môj, pretože sa mi dnes dostáva najväčšej pocty za celý život odo dňa môjho narodenia.“ 19 Pred jeho očami si brala a jedla i pila z toho, čo pripravila jej slúžka. 20 Holofernes bol z nej vo vytržení a pil veľmi mnoho vína; toľko ho za jeden deň nevypil nikdy od svojho narodenia.