Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Judita v nepriateľskom tábore

1 Keď prestala volať k Bohu Izraela a skončila všetky tieto slová,
2 vstala z miesta svojej pokornej modlitby a zavolala svoju komornú. Zišla do domu, kde sa zdržiavala v sobotné dni a počas sviatkov. 3 Zložila zo seba vrecovinu, ktorú nosievala, vyzliekla si vdovské šaty, poumývala sa vodou a natrela sa vzácnou masťou. Učesala si vlasy, na hlavu si založila diadém a obliekla si slávnostné šaty, ktorými sa zdobila, kým žil jej muž Manasses.10,3 Est 5,1 4 Obula si sandále, založila si náramky, náhrdelníky, prstene, náušnice a všetky šperky a náramne sa vyparádila, aby zvádzala oči mužov, ktorí ju uvidia. 5 Svojej komornej dala kožený vak s vínom a krčah oleja, kapsu naplnila jačmennými plackami, sušenými figami a čistými chlebmi. Zbalila všetky nádoby a naložila jej to na plecia. 6 Vyšli k bráne mesta Betulie, pri ktorej našli stáť Oziáša a mestských starších Chabrísa a Charmísa. 7 Keď ju zazreli, priam žasli nad jej krásou, pretože sa zmenil výzor jej tváre a mala oblečené aj iné šaty. Povedali jej: 8 „Kiež ti Boh našich otcov prejaví svoju milosť a tvoje zámery poznačí úspechom na chválu synov Izraela a na vyvýšenie Jeruzalema.“ 9 Ona sa poklonila Bohu a povedala im: „Prikážte, aby mi otvorili mestskú bránu. Vyjdem, aby som dokonala zámer, o ktorom ste sa so mnou rozprávali.“ Vtedy rozkázali mladíkom, aby jej otvorili podľa jej želania. 10 Keď to urobili, Judita vyšla spolu so svojou slúžkou. Muži z mesta pozerali za ňou, kým zostúpila z vrchu a prešla cez údolie, kde sa im stratila z očí. 11 Ony kráčali rovno údolím, kým na ne nenarazila predná hliadka Asýrčanov. 12 Chytili ju a spýtali sa: „Čia si, odkiaľ prichádzaš a kam ideš?“ Odvetila: „Som dcéra Hebrejov a utekám od nich, pretože vám budú vydaní napospas. 13 Idem za Holofernesom, hlavným veliteľom vášho vojska, aby som mu podala pravdivú správu a aby som mu ukázala cestu, ktorou môže ísť a ovládnuť celú vrchovinu tak, že nezahynie ani jediný z jeho mužov, ani živá duša.“ 14 Keď muži počuli jej slová a zahľadeli sa na jej tvár, vnímali ju ako úžasnú krásavicu. Povedali jej: 15 „Zachránila si si život, že si sa ponáhľala pred tvár nášho pána. Teraz pokračuj v ceste do jeho stanu. Niektorí z nás ťa odprevadia a odovzdajú ťa do jeho rúk. 16 Keď však budeš stáť pred ním, nech ti srdce nezviera strach, ale oznám mu, čo mu máš povedať. Bude s tebou zaobchádzať dobre.“ 17 Nato vybrali spomedzi seba sto mužov, ktorí sa pripojili k nej a jej komornej, a tak ich viedli do Holofernesovho stanu. 18 Celý tábor sa zbehol, lebo v stanoch sa rozniesla správa o jej príchode. Tí, čo prišli, ju obkolesili, kým ona stála pred stanom Holofernesa, ktorému ohlásili jej príchod. 19 Obdivovali jej krásu a v nej obdivovali synov Izraela. Medzi sebou si hovorili: „Kto by podceňoval tento ľud, ktorý má uprostred seba takéto ženy? Nebolo by správne nechať z nich nažive čo i len jedného muža, lebo tí, čo ostanú nažive, boli by schopní oklamať celú zem.“ 20 Vtedy vyšli Holofernesovi telesní strážcovia i všetci jeho sluhovia a voviedli ju do stanu. 21 Holofernes odpočíval na svojom lôžku za sieťou proti komárom, ktorá bola z purpuru, zlata, smaragdu a všitých drahokamov. 22 Podali mu o nej hlásenie a on vyšiel do predsiene stanu; pred ním niesli strieborné lampy. 23 Keď sa Judita objavila pred ním a pred jeho služobníkmi, všetci obdivovali krásu jej tváre. Ona padla pred ním na tvár a poklonila sa mu. Jeho sluhovia ju zodvihli.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk