Predchádzajúca kapitola

47. kapitola

Súd nad Babylonom

1 Zostúp a sadni si do prachu, panna, dcéra Bábelu. Sadni si na zem, bez trónu, dcéra Chaldejcov. Lebo nebudú ťa viac volať nežná a jemná.
2 Vezmi mlynské kamene a meľ múku. Odhaľ si závoj, vyhrň si sukňu, obnaž lýtka a prebroď rieky. 3 Odhalí sa tvoja nahota a ukáže sa aj tvoja hanba. Vykonám pomstu a nik sa nepostaví proti mne. 4 Meno nášho vykupiteľa je: Hospodin zástupov, Svätý Izraela. 5 Seď ticho a uchýľ sa do tmy, dcéra Chaldejcov, lebo ťa viac nebudú volať: „Pani kráľovstiev.“ 6 Hneval som sa na tvoj ľud, znesvätil som svoje dedičstvo a dal som ti ich do rúk, nezmilovala si sa nad nimi, aj starcov si veľmi zaťažila svojím jarmom. 7 Ty si povedala: „Stále budem paňou.“ Nevzala si si to k srdcu, nepamätala si na budúcnosť. 8 Teraz počuj toto: Ó, nežná, ty, čo tróniš v bezpečí, čo si myslíš: „Ja a nik iný. Nezostanem vdovou a nespoznám stratu detí.“ 9 Oboje ťa postihne v okamihu, v jeden deň: strata detí aj vdovstvo ťa úplne zasiahnu napriek mnohým tvojim čarom a pri veľkej sile tvojich kúzel. 10 Spoliehala si sa na svoju zlobu. Povedala si: „Nikto ma nevidí.“ Tvoja múdrosť a tvoje vedomosti, tie ťa zviedli. Myslela si si: „Ja a nikto iný.“ 11 Príde na teba nešťastie, nepoznáš však jeho pôvod. Dopadne na teba skaza, nebudeš sa jej môcť zbaviť. Záhuba príde na teba tak náhle, že sa ani nenazdáš. 12 Postav sa so svojimi čarami a s množstvom svojich kúzel, ktorými si sa unúvala od mladosti! Možno sa ti to podarí, azda naženieš strach. 13 Si unavená z tvojich mnohých radcov, nech sa teda postavia. Nech ti pomôžu tí, čo pozorujú nebo a sledujú hviezdy. Tí, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. 14 Hľa, budú ako pleva, oheň ich spáli. Nezachránia si život od plameňov, lebo to nie je uhlie na zohrievanie ani svetlo, pri ktorom si možno posedieť. 15 Tak sa ti stane s tými, o ktorých si sa starala, s ktorými si obchodovala od mlada. Každý sa poberie svojou cestou, nebude toho, kto by ťa zachránil.