Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

1 V ten deň sa sedem žien chopí jedného chlapa a povedia: „Vlastný chlieb budeme jesť a svoje šaty si oblečieme, len nech nás volajú tvojím menom, zbav nás našej potupy!“

Zvyšok Jeruzalema

2 V ten deň bude Hospodinov výhonok chválou a slávou, plod zeme pýchou a ozdobou pre zachránených z Izraela.
3 Kto zostane na Sione a kto prežije v Jeruzaleme, bude sa volať svätým. Všetci, čo sú zapísaní v Jeruzaleme pre život, 4 keď Pán zmyje špinu dcér Siona, keď duchom súdu a stravujúcim dychom zo stredu Jeruzalema odstráni krv. 5 Nad každým miestom vrchu Siona a nad jeho zhromaždením Hospodin stvorí oblak, čo cez deň dymí a v noci žiari plamenným ohňom. Áno, nad celou slávou bude baldachýn 6 a stan, čo poskytne tôňu v horúčave dňa a je útočiskom a úkrytom pred víchricou a dažďom.