Predchádzajúca kapitola

39. kapitola

Babylonskí poslovia u Chizkiju

1 V tom čase babylonský kráľ Merodach-Baladán, Baladánov syn, poslal Chizkijovi listy a dar; dopočul sa totiž, že bol chorý a vyzdravel.
2 Chizkija sa tomu potešil a ukázal im klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu, ako aj všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo veci, ktorú by im nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľovstve. 3 Prorok Izaiáš potom prišiel ku kráľovi Chizkijovi a povedal mu: „Čo hovorili títo ľudia a odkiaľ prišli?“ Chizkija odpovedal: „Prišli ku mne z ďalekej krajiny, z Babylonu.“ 4 Pýtal sa ďalej: „Čo videli v tvojom dome?“ Chizkija odpovedal: „Videli všetko, čo je v mojom dome, nebolo nič, čo by som im nebol ukázal v mojich pokladniciach.“ 5 Nato Izaiáš povedal Chizkijovi: „Počúvaj slovo Hospodina zástupov! 6 Príde čas a všetko, čo je v tvojom dome a čo nazhromaždili tvoji otcovia až do tohto dňa, odnesú do Babylonu. Nič nezostane, hovorí Hospodin. 7 Aj z tvojich synov, ktorí budú pochádzať z teba, ktorých splodíš, vezmú a budú komorníkmi v paláci babylonského kráľa.“ 8 Chizkija povedal Izaiášovi: „Dobré je slovo Hospodina, ktoré si povedal.“ Myslel si však: „Bude pokoj a bezpečnosť, pokiaľ budem žiť.“