Predchádzajúca kapitola

38. kapitola

Uzdravenie Chizkiju a jeho chválospev

1 V tých dňoch Chizkija smrteľne ochorel. Vtedy prišiel k nemu prorok Izaiáš, Amócov syn, a povedal mu: „Takto hovorí Hospodin: ‚Vydaj nariadenia svojmu domu, lebo zomrieš, neostaneš nažive!‘“
2 Nato sa Chizkija obrátil tvárou k stene a modlil sa k Hospodinovi. 3 Hovoril: „Ach, Hospodin, spomeň si, ako som verne a celým srdcom kráčal pred tvojou tvárou a robil som, čo je dobré v tvojich očiach.“ Chizkija sa nahlas rozplakal. 4 Vtedy Izaiášovi zaznelo Hospodinovo slovo: 5 „Choď a povedz Chizkijovi: Takto hovorí Hospodin, Boh tvojho otca Dávida: ‚Vypočul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Pridám teda k tvojmu veku ešte pätnásť rokov. 6 Vyslobodím teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a budem toto mesto ochraňovať. 7 A toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní slovo, ktoré ti dal. 8 Pozri, o desať stupňov vrátim tieň, ktorý postúpil po stupňoch Acházových slnečných hodín.‘“ Slnko sa potom vrátilo na slnečných hodinách o desať stupňov, o ktoré predtým postúpilo. 9 Ďakovná pieseň judského kráľa Chizkiju, keď bol chorý a vyzdravel zo svojej choroby. 10 Ja som povedal: „V polovici svojich dní musím odísť, do brán podsvetia som vykázaný na zvyšok mojich rokov.“ 11 Povedal som: „Neuvidím Hospodina v krajine živých, neuzriem už človeka medzi obyvateľmi sveta. 12 Môj príbytok je strhnutý, odťahuje sa odo mňa sťa pastiersky stan. Ako tkáč som dotkal svoj život, veď si ma odstrihol od vlákna. Vo dne v noci ma vydávaš napospas. 13 O pomoc volám až do rána. Ako lev drví všetky moje kosti, vo dne v noci ma vydávaš napospas. 14 Pištím ako lastovička, kvílim ako holubica. Moje oči meravo hľadia do výšky: Pane, som v tiesni, zastaň sa ma! 15 Čo môžem hovoriť? Veď čo mi on povedal, to aj urobil. Budem ťa chváliť po všetky svoje roky, aj keď mám horkosť v duši. 16 Pane, žijem, lebo moje srdce dôveruje tebe, len v tom je život môjho ducha. Uzdrav ma a dopraj mi žiť! 17 Hľa, moja veľká trpkosť mi dodala pokoj. Ty si mi zachránil život pred hrobom záhuby, lebo všetky moje hriechy si zahodil za chrbát. 18 Veď podsvetie ťa nebude velebiť ani smrť ťa nebude chváliť a tí, čo zostupujú do hrobu, už nedúfajú v tvoju vernosť. 19 Len živý, živý ťa velebí ako ja dnes; otec synom zvestuje tvoju vernosť. 20 Hospodin ma zachránil, preto chcem hrať na strunové nástroje po všetky dni svojho života pred Hospodinovým domom.“ 21 Vtedy Izaiáš povedal: „Nech vezmú figový koláč, nech ho priložia na vred a uzdraví sa.“ 22 Nato Chizkija povedal: „Čo bude znamením, že pôjdem do Hospodinovho domu?“