38. kapitola

Uzdravenie Chizkiju a jeho chválospev

1 V tých dňoch Chizkija smrteľne ochorel. Vtedy prišiel k nemu prorok Izaiáš, Amócov syn, a povedal mu: „Takto hovorí Hospodin: ‚Vydaj nariadenia svojmu domu, lebo zomrieš, neostaneš nažive!‘“38,1-8 2Krľ 20,1-11; 2Krn 32,24
2 Nato sa Chizkija obrátil tvárou k stene a modlil sa k Hospodinovi. 3 Hovoril: „Ach, Hospodin, spomeň si, ako som verne a celým srdcom kráčal pred tvojou tvárou a robil som, čo je dobré v tvojich očiach.“ Chizkija sa nahlas rozplakal.38,3 2Krľ 18,3-6 4 Vtedy Izaiášovi zaznelo Hospodinovo slovo: 5 „Choď a povedz Chizkijovi: Takto hovorí Hospodin, Boh tvojho otca Dávida: ‚Vypočul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Pridám teda k tvojmu veku ešte pätnásť rokov. 6 Vyslobodím teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a budem toto mesto ochraňovať. 7 A toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní slovo, ktoré ti dal. 8 Pozri, o desať stupňov vrátim tieň, ktorý postúpil po stupňoch Acházových slnečných hodín.‘“ Slnko sa potom vrátilo na slnečných hodinách o desať stupňov, o ktoré predtým postúpilo. 9 Ďakovná pieseň judského kráľa Chizkiju, keď bol chorý a vyzdravel zo svojej choroby. 10 Ja som povedal: „V polovici svojich dní musím odísť, do brán podsvetia som vykázaný na zvyšok mojich rokov.“ 11 Povedal som: „Neuvidím Hospodina v krajine živých, neuzriem už človeka medzi obyvateľmi sveta.38,11 Ž 27,13 12 Môj príbytok je strhnutý, odťahuje sa odo mňa sťa pastiersky stan. Ako tkáč som dotkal svoj život, veď si ma odstrihol od vlákna. Vo dne v noci ma vydávaš napospas.38,12 2Kor 5,1 13 O pomoc volám až do rána. Ako lev drví všetky moje kosti, vo dne v noci ma vydávaš napospas. 14 Pištím ako lastovička, kvílim ako holubica. Moje oči meravo hľadia do výšky: Pane, som v tiesni, zastaň sa ma! 15 Čo môžem hovoriť? Veď čo mi on povedal, to aj urobil. Budem ťa chváliť po všetky svoje roky, aj keď mám horkosť v duši. 16 Pane, žijem, lebo moje srdce dôveruje tebe, len v tom je život môjho ducha. Uzdrav ma a dopraj mi žiť! 17 Hľa, moja veľká trpkosť mi dodala pokoj. Ty si mi zachránil život pred hrobom záhuby, lebo všetky moje hriechy si zahodil za chrbát.38,17 Ž 32,5; Mich 7,18n 18 Veď podsvetie ťa nebude velebiť ani smrť ťa nebude chváliť a tí, čo zostupujú do hrobu, už nedúfajú v tvoju vernosť.38,18 Ž 6,6; 115,17 19 Len živý, živý ťa velebí ako ja dnes; otec synom zvestuje tvoju vernosť. 20 Hospodin ma zachránil, preto chcem hrať na strunové nástroje po všetky dni svojho života pred Hospodinovým domom.“ 21 Vtedy Izaiáš povedal: „Nech vezmú figový koláč, nech ho priložia na vred a uzdraví sa.“ 22 Nato Chizkija povedal: „Čo bude znamením, že pôjdem do Hospodinovho domu?“