Predchádzajúca kapitola

32. kapitola

Kráľovstvo spravodlivosti

1 Kráľ bude spravodlivo panovať, kniežatá budú vládnuť podľa práva.
2 Každý z nich bude ako skrýša pred vetrom a úkryt pred lejakom, budú ako vodné prúdy na suchom mieste, ako tieň mohutnej skaly vo vyprahnutej krajine. 3 Oči tých, čo vidia, nebudú zastreté a uši tých, čo počujú, budú načúvať. 4 Srdce unáhlených nadobudne rozvahu a jazyk zajakavých odrazu prehovorí správne. 5 Blázna už nebudú volať šľachetným ani podliaka nenazvú statočným. 6 Veď blázon hovorí bláznovstvo a jeho srdce snuje neprávosť, koná bezbožne a rúhavo hovorí proti Hospodinovi, hladného necháva lačnieť a smädnému nedopraje nápoj. 7 Prostriedky podliaka sú zlé, strojí úklady, ako by zničil biedneho falošnými rečami, hoci chudobný sa dovoláva práva. 8 Šľachetný zmýšľa šľachetne a v šľachetnosti vytrvá.

Výstraha ženám

9 Sebavedomé ženy, vstaňte a počúvajte môj hlas! Ľahkoverné dcéry, čujte moju reč!
10 Do roka a do dňa sa budete triasť, vy ľahkoverné, vinobranie sa už skončilo, oberačka viac nebude. 11 Chvejte sa, vy sebavedomé, traste sa, ľahkoverné! Vyzlečte sa a obnažte, opášte si bedrá. 12 Bite sa do pŕs, pretože nádherné polia, úrodný vinič, 13 pôda môjho ľudu zarastie tŕním a bodľačím, áno, aj všetky jasajúce domy i plesajúce mesto. 14 Palác bude opustený, hluk mesta umĺkne, návršie so strážnou vežou sa navždy stane vyprahnutým miestom, pasienkom stád na radosť divých oslov.

Čas spásy

15 Až bude na nás vyliaty duch z výsosti, z púšte sa stane ovocný sad a ten sad budú pokladať za les.
16 Na púšti bude prebývať právo, v sade sa usídli spravodlivosť. 17 Pokoj bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude mier i bezpečnosť naveky. 18 Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach, na miestach bezstarostného odpočinku, 19 aj keby les zničilo krupobitie a mesto bolo úplne zničené. 20 Blahoslavení ste, keď sejete všade tam, kde je vlaha, a voly a osly nechávate voľne pobehovať.