Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

21. kapitola

Výrok proti Babylonu

1 Výrok o prímorskej pustatine: Ako sa víchrice ženú po Negeve, tak to príde z pustatiny, z obávanej krajiny.
2 Dostal som hrozné videnie: „Zradca zrádza, plieniteľ plieni. Povstaň, Elám! Médsko, obliehaj! Urobím koniec všetkému stonu.“ 3 Preto sa naplnia moje bedrá bôľom, chytia ma bolesti ako rodičku. Som skľúčený, keď o tom počúvam, som vystrašený, keď to vidím. 4 Myseľ mi blúdi, hrôzou sa trasiem, súmrak, po ktorom som túžil, zmenil sa na postrach. 5 Prikrýva sa stôl, prestiera sa obrus, je sa a pije. „Povstaňte, kniežatá, pomažte si štít!“ 6 Takto ku mne prehovoril Pán: „Choď, postav hliadku! A čo vidí, nech oznámi! 7 Keď vidí jazdcov, záprahy koní, jazdcov na osloch a jazdcov na ťavách, nech hľadí pozorne, veľmi pozorne.“ 8 Vtedy ten, čo hliadkoval, zvolal: „Pane, na stráži stojím celý deň, na hliadku sa staviam každú noc.“ 9 Hľa, prichádza muž z jazdy, s ním záprahy koní, oznamuje a hovorí: „Padol, padol Babylon a všetky podoby jeho bohov sú roztrepané na zemi.“21,9 Jer 51,8; Zj 18,2 10 Môj zdrvený a rozptýlený ľud,21,10 Hebr. Môj podupaný (ľud), syn môjho humna. čo som počul od Hospodina zástupov, Boha Izraela, to vám oznamujem.

Výrok proti Edómu

11 Výrok proti Dume21,11 Pravdepodobne proti Edómu.: Volá ku mne zo Seíru: „Strážnik, koľko ešte zostáva z noci, strážnik, koľko z noci uplynulo?“21,11 Dt 2,5
12 Strážnik hovorí: „Prichádza ráno, ale ešte je noc. Ak sa chcete vyzvedieť, vyzvedajte sa, znova sa vráťte.“

Výrok proti Arábii

13 Výrok proti Arábii: Karavány Dedánčanov, v húštine Arábie budete nocovať.
14 Obyvatelia krajiny Tema, prineste vodu v ústrety smädnému, utečencom vychádzajte v ústrety s chlebom, 15 veď ušli pred mečom, pred vytaseným mečom, pred napnutým lukom a pred zápalom boja. 16 Takto mi povedal Pán: „Do roka, ako sú roky nádenníka, skončí sa všetka sláva Kedáru.21,16 Iz 16,14 17 Počet zostávajúcich lukov bojovníkov Kedáru bude nepatrný, lebo Hospodin, Boh Izraela, prehovoril.“