Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Výrok proti Babylonu

1 Výrok o prímorskej pustatine: Ako sa víchrice ženú po Negeve, tak to príde z pustatiny, z obávanej krajiny.
2 Dostal som hrozné videnie: „Zradca zrádza, plieniteľ plieni. Povstaň, Elám! Médsko, obliehaj! Urobím koniec všetkému stonu.“ 3 Preto sa naplnia moje bedrá bôľom, chytia ma bolesti ako rodičku. Som skľúčený, keď o tom počúvam, som vystrašený, keď to vidím. 4 Myseľ mi blúdi, hrôzou sa trasiem, súmrak, po ktorom som túžil, zmenil sa na postrach. 5 Prikrýva sa stôl, prestiera sa obrus, je sa a pije. „Povstaňte, kniežatá, pomažte si štít!“ 6 Takto ku mne prehovoril Pán: „Choď, postav hliadku! A čo vidí, nech oznámi! 7 Keď vidí jazdcov, záprahy koní, jazdcov na osloch a jazdcov na ťavách, nech hľadí pozorne, veľmi pozorne.“ 8 Vtedy ten, čo hliadkoval, zvolal: „Pane, na stráži stojím celý deň, na hliadku sa staviam každú noc.“ 9 Hľa, prichádza muž z jazdy, s ním záprahy koní, oznamuje a hovorí: „Padol, padol Babylon a všetky podoby jeho bohov sú roztrepané na zemi.“ 10 Môj zdrvený a rozptýlený ľud, čo som počul od Hospodina zástupov, Boha Izraela, to vám oznamujem.

Výrok proti Edómu

11 Výrok proti Dume: Volá ku mne zo Seíru: „Strážnik, koľko ešte zostáva z noci, strážnik, koľko z noci uplynulo?“
12 Strážnik hovorí: „Prichádza ráno, ale ešte je noc. Ak sa chcete vyzvedieť, vyzvedajte sa, znova sa vráťte.“

Výrok proti Arábii

13 Výrok proti Arábii: Karavány Dedánčanov, v húštine Arábie budete nocovať.
14 Obyvatelia krajiny Tema, prineste vodu v ústrety smädnému, utečencom vychádzajte v ústrety s chlebom, 15 veď ušli pred mečom, pred vytaseným mečom, pred napnutým lukom a pred zápalom boja. 16 Takto mi povedal Pán: „Do roka, ako sú roky nádenníka, skončí sa všetka sláva Kedáru. 17 Počet zostávajúcich lukov bojovníkov Kedáru bude nepatrný, lebo Hospodin, Boh Izraela, prehovoril.“