Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

18. kapitola

Výrok proti Etiópii

1 Beda ti, zem bzučiacich krídel, čo je za riekami Kúšu18,1 Hebr. Etiópii.,18,1 Sof 3,10
2 čo posiela poslov po mori, po vode na člnoch z papyrusu! Choďte, rýchli poslovia, k urastenému národu s hladkou kožou, k ľudu, ktorého sa široko-ďaleko obávajú, k národu bľabotajúcemu a dobyvačnému, kde rieky brázdia krajinu. 3 Všetci obyvatelia sveta, vy, čo žijete na zemi, hľaďte, keď sa zdvihne zástava na vrchoch, a počúvajte, keď sa ozve trúba! 4 Lebo takto mi povedal Hospodin: „Zostanem pokojný, zo svojho miesta budem hľadieť ako prenikavá páľava na poludnie, ako oblak rosy v horúčave žatvy.“18,4 Ž 33,13-14 5 Pred oberačkou, keď odkvitne kvet a v strapci dozreje hrozno, vinárskym nožom odreže plané výhonky a ratolesti odstráni, obstrihá. 6 Všetci budú ponechaní horskému vtáctvu a poľnej zveri, budú sa nimi živiť dravé vtáky v lete a všetka poľná zver v zime. 7 V tom čase urastený národ s hladkou kožou, ľud, ktorého sa široko-ďaleko obávajú, národ bľabotajúci a dobyvačný, ktorého krajinu brázdia rieky, prinesie Hospodinovi zástupov dar na miesto, kde prebýva meno Hospodina zástupov, na vrch Sion.18,7 Ž 68,30.32