Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Vďakyvzdanie

1 V ten deň povieš: „Ďakujem ti, Hospodin, lebo hoci si sa na mňa hneval, svoj hnev si odvrátil a potešil si ma.
2 Veď Boh je moja spása, dôverujem mu a nezľaknem sa, lebo moja sila a pieseň je Hospodin, Hospodin sa mi stal spásou.12,2 Ex 15,2 3 S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.“12,3 Iz 55,1; Zach 13,1 4 V ten deň poviete: „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne.12,4 1Krn 16,8; Ž 105,1 5 Ospevujte Hospodina, lebo veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi. 6 Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela!“