Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Vďakyvzdanie

1 V ten deň povieš: „Ďakujem ti, Hospodin, lebo hoci si sa na mňa hneval, svoj hnev si odvrátil a potešil si ma.
2 Veď Boh je moja spása, dôverujem mu a nezľaknem sa, lebo moja sila a pieseň je Hospodin, Hospodin sa mi stal spásou. 3 S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.“ 4 V ten deň poviete: „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne. 5 Ospevujte Hospodina, lebo veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi. 6 Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela!“