11. kapitola

Viera

1 Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme,
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.