Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Prorok má zapísať videnie

1 Zaujmem svoje stanovište, postavím sa na stráž a budem hliadkovať, aby som videl, čo mi povie, a ako mi odpovie na moje výčitky.2,1 Nm 23,3-6; Iz 21,8; Mich 7,7
2 Potom mi Hospodin odpovedal a riekol: „Zreteľne zapíš videnie na tieto tabule, aby ním čitateľ zrakom ľahko prebehol.2,2 Ex 32,15n; Dt 27,8; Iz 8,1; Zj 1,19 3 Videnie totiž už speje k naplneniu. Neodvratne a neomylne sa schyľuje ku koncu. Keby sa oddialilo, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať.2,3 Nm 23,19; Iz 46,13; 2Pt 3,9 4 Pozri sa na pyšného! Jeho duša nie je úprimná, kým spravodlivý žije zo svojej viery.2,4 Am 5,14; Rim 1,17; Ga 3,11; Heb 10,38

Pätoraké beda

5 Pyšný násilník je zradný ako víno. Nič nedosiahne ten, ktorého žiadosti sú široké ako podsvetie; ako smrť nikdy nemá dosť, hoci by aj k sebe pozhŕňal všetky národy a zhromaždil všetkých ľudí.2,5 Iz 5,14
6 Či títo všetci nebudú vznášať na jeho adresu porekadlá, posmešné pesničky a poznámky? Či nepovedia: ‚Beda tomu, kto zhrabúva, čo nepatrí jemu! — Dokedy ešte? — Aj tomu, kto vymáha dlhy.‘2,6 Dt 15,6; 24,10; Iz 14,4 7 Azda náhle nepovstanú tvoji veritelia? Či sa nezburcujú tí, čo sa triasli strachom z teba? Potom ty budeš ich korisťou 8 za to, že si plienil mnohé národy. Tí, čo z ľudu zostali, ťa olúpia pre ľudskú krv a násilie páchané na zemi, v mestách a na všetkých ich obyvateľoch.2,8 Iz 10,5n.12; 33,1; Hab 2,17b; Zach 2,13 9 Beda tomu, kto zhrabúva mrzký zisk pre svoj dom a svoje hniezdo si vysoko stavia, aby bol uchránený od nešťastia.2,9 Prís 15,27; Jer 49,16; Abd 4 10 Zosnoval si si hanbu pre vlastný dom; tým, že kynožíš mnohé národy, pripravuješ sa o život ty sám. 11 Kameň z múru volá o pomoc a trám z drevenej podpery odpovedá.2,11 Lk 19,40 12 Beda tomu, kto mesto stavia z krvi a neprávosťou ho podopiera.2,12 Jer 22,13; Mich 3,10 13 Či to nie je od Hospodina zástupov, keď sa ľudia vyčerpávajú pre oheň a národy sa namáhajú pre nič za nič?2,13 Jer 51,58 14 Zem bude naplnená poznaním Hospodinovej slávy, ako sú moria zaliate vodami.2,14 Nm 14,21; Iz 11,9 15 Beda tomu, čo svojich blížnych napája a čo primiešava jed svojej zlosti, aby ich opil a díval sa na ich nahotu.2,15 Gn 9,20-25; Jer 25,15-28 16 Nasýtiš sa potupou namiesto slávy. Pi aj ty a tras sa! Aj na teba sa vyleje čaša v Hospodinovej pravici a potupa dôjde na tvoju slávu.2,16 Ž 75,9 17 Zaplaví ťa násilie páchané na Libanone; násilnosti na zvieratách ťa predesia; to máš za preliatu ľudskú krv a násilie v krajine, v meste a na všetkých obyvateľoch.2,17 Iz 14,8; Ga 6,7 18 Čo zmôže vyrezávaná modla, čo stvárnil jej tvorca, liata modla, lživý radca, že sa tvorca spolieha na svoj výtvor a zhotovuje nemých bôžikov?!2,18 Iz 44,10; Zach 10,2 19 Beda tomu, čo drevu hovorí: ‚Precitni!‘ a nemému kameňu: ‚Zobuď sa!‘ Či to môže poradiť? Pozri sa, veď je to potiahnuté zlatom a striebrom a nemá to v sebe nijakého ducha. 20 Hospodin je vo svojom svätom chráme. Zmĺkni pred ním, celá zem!“2,20 Ž 11,4; Sof 1,7; Zach 2,17