39. kapitola

Jozef a Pótifarova žena

1 Keď Jozefa odviedli do Egypta, od Izmaelitov, ktorí ho ta doviedli, ho kúpil Egypťan Pótifar, faraónov dvoran, veliteľ telesnej stráže.39,1 Gn 37,36; 45,4; Ž 105,17; Sk 7,9
2 Hospodin bol však s Jozefom, takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. 39,2 Gn 21,22; 26,24.28; Joz 1,9; 1Sam 3,19; Ž 1,3; 23,4; Rim 8,31 3 Jeho pán videl, že Hospodin je s ním a že ho pri každej práci požehnáva.39,3 Mt 5,16 4 Jozef získal jeho priazeň a slúžil mu. Pótifar ho ustanovil za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok svoj majetok.39,4 Prís 16,7 5 Odvtedy, čo ho Egypťan ustanovil za správcu svojho domu, so všetkým, čo mal, Hospodin požehnával dom Egypťana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli.39,5 Gn 30,27; Dt 28,3-6; Sk 27,24 6 Všetko, čo mal, zveril teda Jozefovi a okrem chleba, ktorý jedával, nestaral sa o nič. Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad.39,6 Gn 39,23; 43,32 7 Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadela do Jozefových očí a naliehala naňho: „Ľahni si ku mne!“39,7 2Sam 13,11; Jób 31,1; Koh 7,26; Múd 10,13; 1Mak 2,53; Mt 5,28 8 On však odoprel a žene svojho pána povedal: „Pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne.39,8 Prís 1,10; 5,3-8; 7,13 9 V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu?!“39,9 Lv 20,10; Jób 31,9-12.23; Prís 6,29.32; Heb 13,4 10 Hoci dennodenne Jozefa nahovárala, neposlúchol ju, aby si k nej ľahol a bol s ňou. 11 Keď však jedného dňa prišiel konať svoju obvyklú prácu, z domácich nebol nikto doma. 12 Ona ho chytila za plášť a povedala: „Ľahni si ku mne!“ On jej však nechal plášť v ruke, vybehol von a utiekol. 13 Keď videla, že jej nechal plášť v ruke a utiekol von, 14 zavolala služobníctvo a povedala: „Pozrite, doviedli nám Hebreja, aby nás obrátil na posmech. Prišiel a chcel si ku mne ľahnúť; preto som začala kričať. 15 Keď počul, že zvyšujem hlas, nechal pri mne svoj plášť. Vybehol a ušiel.“ 16 Ona nechala ležať jeho plášť pri sebe, kým pán neprišiel domov. 17 Aj jemu povedala to isté: „Hebrejský sluha, ktorého si k nám priviedol, prišiel si zo mňa urobiť posmech. 18 Keď som začala kričať, nechal svoj plášť pri mne a ušiel.“39,18 Prís 12,22 19 Keď Jozefov pán počul slová svojej ženy, ktorá ho presviedčala: „Ako vravím, toto mi urobil tvoj otrok,“ náramne sa rozhneval. 20 Jozefa dal chytiť a vrhnúť do žalára medzi kráľovských väzňov. Tak sa Jozef ocitol v žalári.39,20 Gn 40,15; Ž 105,18-19; Múd 10,14; 1Pt 2,19 21 Hospodin bol však s Jozefom, zľutoval sa nad ním a u správcu žalára vzbudil k nemu náklonnosť.39,21 Gn 21,22; Ž 106,46; Prís 16,7; Dan 1,9; Sk 7,9-10 22 Správca žalára ustanovil Jozefa za dozorcu nad všetkými väzňami, čo boli v žalári. Jozef dohliadal na všetko, čo sa tam malo urobiť. 23 Správca žalára nedohliadal na nič, čo mu zveril, lebo Hospodin bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie.39,23 Gn 40,3; Iz 43,2