38. kapitola

Júda a Tamar

1 V tom čase Júda odišiel od svojich bratov a prešiel k istému mužovi z Adullámu menom Chira.38,1 Joz 12,15
2 Júda tam uzrel dcéru Kanaánčana, ktorý sa volal Šúa, vzal si ju za ženu a vošiel k nej.38,2-10 Gn 46,12; 1Krn 2,338,2 Gn 24,3; Sdc 14,1-3; 2Kor 6,14 3 Ona počala, porodila syna a Júda mu dal meno Ér. 4 Znova počala, porodila syna a nazvala ho Onán. 5 Opäť porodila syna a dala mu meno Šela. Bolo to v Kezíbe, keď ho porodila.38,5 Gn 46,12 6 Júda dal Érovi, svojmu prvorodenému, ženu, ktorá sa volala Tamar.38,6 Mt 1,3 7 Júdov prvorodený syn Ér bol zlý pred Hospodinom, preto mu Hospodin vzal život.38,7 Gn 13,13; Ž 55,23 8 Potom povedal Júda Onánovi: „Podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo!“38,8 Lv 18,16; Dt 25,5-10; Mt 22,23-27 9 Onán však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. 10 Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil.38,10 Nm 26,19 11 Vtedy povedal Júda svojej neveste: „Zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospeje môj syn Šela.“ Povedal si však: „Len aby nezomrel ako jeho bratia.“ Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca.38,11 Lv 22,13; Rút 1,11-13 12 Po mnohých dňoch zomrela Júdovi žena, Šúova dcéra. Keď sa Júdovi ukončil smútok, šiel so svojím priateľom Chirom z Adullámu k strihačom svojich oviec do Timny.38,12 Gn 24,67; 31,19; 1Sam 25,2.36 13 Vtedy oznámili Tamar: „Tvoj svokor práve ide do Timny strihať svoje ovce.“ 14 Ona odložila vdovské šaty, vzala si závoj, zahalila sa a sadla si k bráne do Enajimu, ktorý je pri ceste do Timny. Tamar totiž vedela, že hoci Šela už dospel, nestala sa jeho ženou.38,14 Jer 3,2; Ez 16,25 15 Keď ju Júda zazrel, nazdával sa, že je to neviestka, lebo si zastrela tvár.38,15 Prís 2,18 16 Zabočil k nej, ako bola pri ceste, a povedal: „Dovoľ, prosím, vojsť k tebe.“ Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona sa ho spýtala: „Čo mi dáš za to, že vojdeš ku mne?“38,16 Lv 18,15; Dt 23,18 17 On odpovedal: „Pošlem ti kozľa zo stáda.“ Ona povedala: „Daj mi však nejaký záloh, kým ho pošleš.“ 18 Júda sa jej spýtal: „Čo ti mám dať do zálohu?“ Odpovedala: „Tvoje pečatidlo so šnúrou a palicu, ktorú máš v ruke.“ Dal jej to. Vošiel k nej a ona počala.38,18 Oz 4,11 19 Potom vstala a odišla. Odložila závoj a znova si obliekla vdovské šaty.38,19 2Sam 14,2.5 20 Júda potom poslal kozľa po svojom priateľovi z Adullámu, aby z ruky ženy prevzal záloh, ktorý jej dal; ale nenašiel ju. 21 Vypytoval sa tamojších ľudí: „Kde je tá zasvätená smilnica, ktorá bola na ceste do Enajimu?“ Odpovedali mu: „Tu nebola nijaká zasvätená smilnica.“ 22 Vrátil sa k Júdovi a povedal mu: „Nenašiel som ju. Aj tamojší ľudia vraveli: ‚Nijaká zasvätená smilnica tu nebola.‘“ 23 Júda povedal: „Nech si to nechá; len aby sme neboli na posmech. Veď som jej poslal toto kozľa, ty si ju však nenašiel.“ 24 Asi po troch mesiacoch Júdovi oznámili: „Tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a zo smilstva aj počala.“ Júda povedal: „Vyveďte ju a upáľte!“38,24 Dt 22,21-27; 23,18; Jn 8,5 25 Keď ju viedli, odkázala svojmu svokrovi: „Počala som z muža, ktorému patria tieto veci,“ a dodala: „Pozorne sa pozri, komu patrí pečatidlo so šnúrou a palica!“ 26 Keď sa Júda na to pozrel, povedal: „Ona je spravodlivejšia než ja; nedal som ju totiž svojmu synovi Šelovi.“ Potom sa už s ňou nestýkal.38,26 1Sam 24,18; Jn 8,9 27 Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej živote boli dvojčatá.38,27-30 1Krn 2,4; Mt 1,3 28 Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku. Babica mu na ňu priviazala červenú šnúrku a povedala: „Tento vyjde prvý.“ 29 On však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat. Povedala: „Akou trhlinou si sa predral?“ Preto mu dala meno Perec38,29 Hebr. Trhlina..38,29 Nm 26,20; Rút 4,12; Lk 3,33 30 Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú šnúrku. Toho nazvali Zerach38,30 Hebr. Úsvit, žiara..