37. kapitola

Jozef a jeho bratia

1 Jákob sa usadil v Kanaáne, kde jeho otec býval ako cudzinec.37,1 Gn 17,8; 26,3; 28,4; 36,7; Heb 11,9-16
2 Toto sú príbehy Jákobovho rodu. Sedemnásťročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi bratmi a býval so synmi otcových žien Bilhy a Zilpy. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy.37,2 Gn 2,4; 5,1; 6,9; 10,1; 35,22-26 3 Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pestré šaty.37,3 2Sam 13,18; Ž 45,14-15 4 Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať.37,4 Sk 7,9; Tít 3,3 5 Raz mal Jozef sen, a keď ho rozpovedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli. 6 Povedal im totiž: „Počúvajte, čo sa mi prisnilo: 7 Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa postavil a zostal stáť. Vaše snopy sa rozostavali dookola a klaňali sa môjmu snopu.“ 37,7 Gn 42,6; 43,26.28; 44,14; 50,18 8 Nato mu bratia povedali: „Vari chceš nad nami kraľovať či panovať?“ Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli. 9 Jozef mal aj iný sen a vyrozprával ho bratom. Povedal: „Mal som ešte iný sen. Klaňalo sa mi slnko, mesiac a jedenásť hviezd.“ 10 Toto povedal otcovi a bratom. Otec ho však pokarhal: „Čo je to za sen? Čo sa ti to prisnilo? Azda prídem ja, tvoja matka, tvoji bratia a budeme sa ti klaňať až po zem?“ 11 Jeho bratia preto na neho žiarlili, no jeho otec si to zapamätal.37,11 Mt 27,18; Lk 2,19.51 12 Keď bratia odišli pásť otcove ovce k Síchemu,37,12 Gn 12,6; 33,18-20; 34,25-31; 35,4; Múd 10,13 13 Izrael povedal Jozefovi: „Ako vieš, tvoji bratia pasú pri Sícheme. Poď, pošlem ťa za nimi.“ On odpovedal: „Tu som.“37,13 Lk 20,13; Ef 6,1-3 14 Izrael mu povedal: „Choď a pozri, či sú bratia a stáda v poriadku, a dones mi správu!“ Poslal ho teda z údolia Hebronu a on prišiel do Síchemu.37,14 1Sam 17,17-18 15 Tam ho našiel nejaký muž, ako blúdi po poli, a spýtal sa ho: „Čo hľadáš?“ 16 Odpovedal: „Hľadám svojich bratov; povedz mi, kde pasú!“37,16 Vľp 1,7 17 Muž mu povedal: „Odišli odtiaľto. Počul som však, ako si vraveli: ‚Poďme do Dotánu.‘“ Jozef potom odišiel za svojimi bratmi a našiel ich v Dotáne. 18 Len čo ho v diaľke zazreli a skôr než sa k nim priblížil, rozhodli sa, že ho zabijú.37,18 1Sam 19,1; Ž 31,14; Mt 21,38; 27,1; Sk 23,12 19 Hovorili si medzi sebou: „Pozrite, prichádza majster snov! 20 Poďte, zabime ho! Potom ho hodíme do cisterny a povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami!“37,20 Ž 28,1; 64,5; Prís 1,11-12; 27,4 21 Keď to počul Rúben, v snahe vytrhnúť im ho z rúk, povedal: „Nesiahajme mu na život!“ 22 Rúben im ďalej vravel: „Neprelievajte krv! Hoďte ho do cisterny na púšti, ale nevzťahujte naňho ruky!“ Chcel ho totiž z ich rúk zachrániť a priviesť k otcovi.37,22 Gn 42,22 23 Keď Jozef prišiel k bratom, zobliekli mu pestré šaty, čo mal na sebe, 24 potom ho vzali a hodili do cisterny. Cisterna bola prázdna, bez vody.37,24 Ž 40,3; 130,1-2; Jer 38,6; Zach 9,11; Múd 10,14 25 Keď sa posadili k jedlu, videli prichádzať karavánu Izmaelitov z Gileádu. Ťavy niesli ladanovú živicu, balzam a myrhu, ktoré dopravovali do Egypta.37,25 Ž 14,4; Am 6,6 26 Júda povedal bratom: „Čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatajíme jeho krv?37,26 Gn 4,10; Mt 16,26 27 Poďme, predajme ho Izmaelitom, ale nevzťahujme naňho ruky, veď je to náš rodný brat!“ Bratia ho poslúchli.37,27 Gn 29,14; Mt 26,15 28 Keď tadiaľ prechádzali midjánski kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho za dvadsať strieborných Izmaelitom, ktorí ho odviedli do Egypta.37,28 Ex 2,15-16; Sdc 6,1-3 29 Keď sa Rúben vrátil k cisterne a Jozef v nej nebol, roztrhol si rúcho,37,29 Sdc 11,35; Jób 1,20; Sk 14,14 30 vrátil sa k bratom a povedal: „Chlapec tam nie je. Kam sa len podejem?“37,30 Gn 42,13.36; Prís 28,13 31 Nato vzali Jozefove šaty, zabili capa a šaty namočili do krvi. 32 Pestré šaty dali odniesť otcovi s odkazom: „Toto sme našli. Pozri, či sú to šaty tvojho syna alebo nie.“37,32 Gn 44,20-23 33 Keď si ich pozrel, povedal: „To sú šaty môjho syna. Zožrala ho divá zver. Jozefa určite roztrhala.“37,33 Gn 44,28; Prís 14,15 34 Jákob si roztrhol plášť, na bedrá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom.37,34 2Sam 3,31; Jób 1,20; Ž 69,12 35 Všetci synovia a všetky dcéry ho prišli potešiť, on sa však potešiť nedal a povedal: „V smútku zostúpim za synom do podsvetia37,35 Hebr. šeól..“ Takto ho oplakával otec.37,35 Gn 44,29-31; Jób 10,21-22; Ž 77,3; 2Mak 6,23 36 Midjánčania predali Jozefa v Egypte faraónovmu dvoranovi Pótifarovi, veliteľovi telesnej stráže.37,36 Gn 39,1