Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

33. kapitola

Zmierenie Jákoba s Ézavom

1 Keď sa Jákob rozhliadol a videl prichádzať Ezáva so štyristo mužmi, rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky.33,1 Gn 32,7.16
2 Na čelo postavil obe slúžky s ich deťmi, na druhé miesto Leu a jej deti a na koniec Ráchel s Jozefom.33,2 Gn 29,30 3 On sám sa prebrodil pred nimi a sedemkrát sa poklonil až po zem, kým sa celkom nepriblížil k bratovi.33,3 Gn 18,2; 42,6; Prís 6,3; Lk 14,11 4 Ezáv sa rozbehol v ústrety bratovi, objal ho, padol mu okolo krku a pobozkal ho. Obaja plakali.33,4 Gn 45,14-15; Prís 16,7; Tob 7,6; Lk 15,20; Sk 20,37 5 Keď sa Ezáv rozhliadol a uvidel ženy s deťmi, povedal: „Kto sú títo pri tebe?“ Jákob odpovedal: „To sú moje deti, ktorými obdaril Boh tvojho služobníka.“33,5 Gn 48,9; 1Sam 1,27; Ž 127,3; Iz 8,18; Heb 2,13 6 Potom predstúpili slúžky s deťmi a poklonili sa. 7 Pristúpila aj Lea so svojimi deťmi a tiež sa poklonili. Nakoniec predstúpila Ráchel s Jozefom a poklonili sa. 8 Ezáv sa spýtal: „Čo sú to za čriedy, ktoré som postretal?“ Jákob odpovedal: „Nimi chcem získať priazeň u svojho pána.“33,8 Gn 32,6.13-20; 39,5; Lk 16,9 9 On však povedal: „Ja mám toho tiež dosť; brat môj, len si ponechaj, čo je tvoje!“ 10 Jákob však namietal: „Nie tak! Ak som však získal tvoju priazeň, prijmi tento dar z mojich rúk! Keď som pozrel na tvoju tvár, akoby som hľadel na Božiu tvár, tak si bol voči mne milosrdný.33,10 Gn 32,31; 43,3; 2Sam 14,24-32; Jób 33,26; Zj 22,4 11 Prijmi, prosím ťa, odo mňa tento dar na pozdrav! Veď ma Boh štedro obdarovával, mám všetkého dosť.“ Keď naňho takto naliehal, dar prijal. 12 Dodal: „Vydajme sa na cestu a poďme spolu, budem ťa sprevádzať.“ 13 Jákob však odpovedal: „Môj pán vie, že mám útle deti a mám na starosti aj pridájajúce ovce a kravy. Keby som ich hnal čo len jeden deň, zahynuli by všetky stáda. 14 Nech len môj pán ide pred svojím služobníctvom. Ja pôjdem pomaly, nakoľko bude stačiť v chôdzi stádo predo mnou a ako postačia sily deťom, kým nedôjdem k svojmu pánovi do Seíru.“33,14 Gn 32,4; Dt 2,1 15 Ezáv potom navrhoval: „Dovoľ, prosím, aby aspoň niektorí z tých, čo sú so mnou, mohli ísť s tebou po ceste.“ On odpovedal: „Netreba, len jedno si želám, aby som získal priazeň svojho pána.“ 16 V ten deň sa Ezáv vydal na cestu späť do Seíru. 17 Jákob sa vydal na cestu do Sukkótu, kde si postavil dom; pre svoje stáda zhotovil prístrešia. Preto sa to mesto volá Sukkót33,17 Hebr. Prístrešia, stany..33,17 Sdc 8,5-8.16; Ž 60,8

Jákob v Sícheme

18 Na svojej ceste z Paddán-Aramu došiel Jákob bez nehody do mesta Síchem, ktoré je v Kanaáne, a usadil sa naproti mestu.33,18 Gn 12,6; 37,12; Sdc 9,1; Jn 4,5
19 Od synov Chamóra, Šechemovho otca, kúpil za sto kesít kus poľa, na ktorom si rozložil stany.33,19 Gn 23,13-20; 49,30-32; Joz 24,32; Sk 7,16 20 Postavil tam oltár a nazval ho „Boh je Bohom Izraela“.33,20 Gn 12,7-8; 32,29; 35,7