Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

33. kapitola

Zmierenie Jákoba s Ezávom

1 Keď sa Jákob rozhliadol a videl prichádzať Ezáva so štyristo mužmi, rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky.33,1 Gn 32,7.16
2 Na čelo postavil obe slúžky s ich deťmi, na druhé miesto Leu a jej deti a na koniec Ráchel s Jozefom.33,2 Gn 29,30 3 On sám sa prebrodil pred nimi a sedemkrát sa poklonil až po zem, kým sa celkom nepriblížil k bratovi.33,3 Gn 18,2; 42,6; Prís 6,3; Lk 14,11 4 Ezáv sa rozbehol v ústrety bratovi, objal ho, padol mu okolo krku a pobozkal ho. Obaja plakali.33,4 Gn 45,14-15; Prís 16,7; Tob 7,6; Lk 15,20; Sk 20,37 5 Keď sa Ezáv rozhliadol a uvidel ženy s deťmi, povedal: „Kto sú títo pri tebe?“ Jákob odpovedal: „To sú moje deti, ktorými obdaril Boh tvojho služobníka.“33,5 Gn 48,9; 1Sam 1,27; Ž 127,3; Iz 8,18; Heb 2,13 6 Potom predstúpili slúžky s deťmi a poklonili sa. 7 Pristúpila aj Lea so svojimi deťmi a tiež sa poklonili. Nakoniec predstúpila Ráchel s Jozefom a poklonili sa. 8 Ezáv sa spýtal: „Čo sú to za čriedy, ktoré som postretal?“ Jákob odpovedal: „Nimi chcem získať priazeň u svojho pána.“33,8 Gn 32,6.13-20; 39,5; Lk 16,9 9 On však povedal: „Ja mám toho tiež dosť; brat môj, len si ponechaj, čo je tvoje!“ 10 Jákob však namietal: „Nie tak! Ak som však získal tvoju priazeň, prijmi tento dar z mojich rúk! Keď som pozrel na tvoju tvár, akoby som hľadel na Božiu tvár, tak si bol voči mne milosrdný.33,10 Gn 32,31; 43,3; 2Sam 14,24-32; Jób 33,26; Zj 22,4 11 Prijmi, prosím ťa, odo mňa tento dar na pozdrav! Veď ma Boh štedro obdarovával, mám všetkého dosť.“ Keď naňho takto naliehal, dar prijal. 12 Dodal: „Vydajme sa na cestu a poďme spolu, budem ťa sprevádzať.“ 13 Jákob však odpovedal: „Môj pán vie, že mám útle deti a mám na starosti aj pridájajúce ovce a kravy. Keby som ich hnal čo len jeden deň, zahynuli by všetky stáda. 14 Nech len môj pán ide pred svojím služobníctvom. Ja pôjdem pomaly, nakoľko bude stačiť v chôdzi stádo predo mnou a ako postačia sily deťom, kým nedôjdem k svojmu pánovi do Seíru.“33,14 Gn 32,4; Dt 2,1 15 Ezáv potom navrhoval: „Dovoľ, prosím, aby aspoň niektorí z tých, čo sú so mnou, mohli ísť s tebou po ceste.“ On odpovedal: „Netreba, len jedno si želám, aby som získal priazeň svojho pána.“ 16 V ten deň sa Ezáv vydal na cestu späť do Seíru. 17 Jákob sa vydal na cestu do Sukkótu, kde si postavil dom; pre svoje stáda zhotovil prístrešia. Preto sa to mesto volá Sukkót33,17 Hebr. Prístrešia, stany..33,17 Sdc 8,5-8.16; Ž 60,8

Jákob v Sícheme

18 Na svojej ceste z Paddán-Aramu došiel Jákob bez nehody do mesta Síchem, ktoré je v Kanaáne, a usadil sa naproti mestu.33,18 Gn 12,6; 37,12; Sdc 9,1; Jn 4,5
19 Od synov Chamóra, Šechemovho otca, kúpil za sto kesít kus poľa, na ktorom si rozložil stany.33,19 Gn 23,13-20; 49,30-32; Joz 24,32; Sk 7,16 20 Postavil tam oltár a nazval ho „Boh je Bohom Izraela“.33,20 Gn 12,7-8; 32,29; 35,7