29. kapitola

Jákobov príchod k Labánovi

1 Potom Jákob pokračoval v ceste a prišiel do krajiny obyvateľov Východu.29,1 Gn 24,10; Nm 23,7; Sdc 6,3.33; Jób 1,3
2 Zrazu uvidel na poli studňu, pri ktorej ležali tri stáda oviec. Z nej totiž napájali stáda. Kameň na otvore bol veľký.29,2 Gn 24,11; Ex 2,15-16; Jn 4,6 3 Keď ta nahnali všetky stáda, kameň sponad otvoru odvalili a ponapájali ovce. Potom kameň privalili späť na otvor studne. 4 Jákob sa im prihovoril: „Bratia, odkiaľ ste?“ Oni odpovedali: „Sme z Charánu.“ 5 Ďalej sa ich spýtal: „Poznáte Nachórovho syna Labána?“ Odvetili: „Poznáme.“ 29,5 Gn 24,15.24.29 6 Potom sa ich spýtal: „Má sa dobre?“ Oni odpovedali: „Dobre. Pozri, jeho dcéra Ráchel práve prichádza s ovcami.“29,6 Gn 43,27; Ex 18,7 7 On povedal: „Ešte je ďaleko do večera. Nie je čas zháňať dobytok. Napojte ovce a choďte ich pásť!“ 8 Oni odpovedali: „Nemôžeme, kým nebudú pozháňané všetky stáda. Potom kameň sponad studne odvalíme a napojíme ovce.“ 9 Kým sa s nimi zhováral, prišla Ráchel aj s ovcami svojho otca. Pásla totiž ovce.29,9 Gn 24,15; Ex 2,15-16.21; Vľp 1,7-8 10 Keď Jákob uvidel Ráchel, dcéru brata svojej matky Labána, a jeho ovce, pristúpil, z otvoru studne odvalil kameň a napojil ovce matkinho brata Labána.29,10 Gn 45,15 11 Potom Jákob pobozkal Ráchel a hlasno zaplakal.29,11 Gn 33,4 12 Jákob povedal Ráchel, že je príbuzný jej otca a Rebekin syn. Ona to bežala povedať svojmu otcovi.29,12 Gn 14,14-16; 24,28 13 Keď Labán počul, že prišiel Jákob, syn jeho sestry, vybehol mu v ústrety, objal ho, pobozkal a uviedol do svojho domu. On potom vyrozprával Labánovi všetko, čo sa prihodilo. 14 Labán mu povedal: „Ty si naozaj moja kosť a moje telo!“ Jákob zostal uňho celý mesiac.29,14 Sdc 9,2; 2Sam 5,1; 19,12-13; Mich 7,5

Jákobove ženy

15 Potom Labán povedal Jákobovi: „Budeš mi azda zadarmo slúžiť len preto, že si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda?“
16 Labán mal dve dcéry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. 17 Lea mala nevýrazné oči; Ráchel však mala peknú postavu a krásny vzhľad.29,17 Gn 12,11; 39,6; 1Sam 10,2; Prís 31,30; Ez 16,15 18 Jákob si zamiloval Ráchel a povedal: „Za tvoju mladšiu dcéru ti budem slúžiť sedem rokov.“29,18 Gn 31,41; 34,20; Oz 3,2; 12,13 19 Labán odvetil: „Bude lepšie, keď ju dám tebe než cudziemu mužovi. Zostaň u mňa!“ 20 Jákob teda slúžil za Ráchel sedem rokov, ale pripadalo mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. 21 Jákob povedal Labánovi: „Daj mi moju ženu, moja stanovená lehota sa naplnila, aby som mohol ísť k nej.“ 22 Labán zvolal všetkých miestnych mužov a pripravil hostinu.29,22 Sdc 14,10-18; Iz 25,6; Mt 22,2-10; Jn 2,1-10 23 Večer však vzal svoju dcéru Leu, uviedol ju k Jákobovi a ten vošiel k nej. 24 Labán dal svoju slúžku Zilpu do služby svojej dcére Lei.29,24 Gn 30,9-12 25 Keď nastalo ráno, Jákob zbadal, že to bola Lea. Jákob vyčítal Labánovi: „Čo si mi to urobil?! Či som ti neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal?!“29,25 Gn 27,35-36; Sdc 1,7; Prís 11,31; Mt 7,2; Ga 6,7 26 Labán odvetil: „V našom kraji nie je zvykom vydávať najprv mladšiu a potom staršiu. 27 Dokonči tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú, za ktorú odslúžiš ďalších sedem rokov.“29,27 Lv 18,18; Sdc 14,10.12; 1Tim 6,10 28 Jákob tak urobil a dokončil ten týždeň s ňou. Potom mu Labán dal svoju dcéru Ráchel za ženu. 29 Labán dal Ráchel za slúžku otrokyňu Bilhu.29,29 Gn 30,3-8; 35,2 30 Jákob vošiel k Ráchel a miloval ju viac ako Leu. Potom slúžil uňho ďalších sedem rokov.29,30 Gn 31,41; Dt 21,15

Jákobove deti

31 Keď Hospodin videl, že Lea je zanedbávaná, otvoril jej lono. Ráchel však zostala neplodná.
32 Lea počala, porodila syna a dala mu meno Rúben29,32 Hebr. Pozrite, syn!. Povedala: „Hospodin zhliadol na moje utrpenie; môj muž ma už teraz bude milovať.“29,32 Gn 35,22; 37,21-22; 49,3-4; Ex 3,7; Dt 26,7; 1Sam 1,11; Lk 1,25 33 Opäť počala, porodila syna a povedala: „Hospodin počul, že som zanedbávaná, preto mi dal aj tohto.“ Dala mu meno Šimeón29,33 Hebr. šama = počul.. 29,33 Gn 34,25.30; 42,24; 49,5-7 34 Znova počala, porodila syna a povedala: „Teraz sa už môj muž pritúli ku mne, lebo som mu porodila troch synov.“ Preto ho nazvali Lévi29,34 Hebr. lava = pripojil sa, pritúlil sa..29,34 Ex 2,1; 32,26-29; Dt 33,8-10 35 Zasa počala, porodila syna a povedala: „Teraz budem velebiť Hospodina.“ Preto mu dala meno Júda29,35 Hebr. Jehuda od slovesa hoda = velebil, ďakoval.. Potom prestala rodiť.29,35 Gn 37,26; 38,1-30; 49,8-12; Mt 1,2