28. kapitola

19 Tomu miestu dal meno Bétel. Pôvodne sa to mesto volalo Lúz.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.