28. kapitola

Jákobov sen

10 Jákob odišiel z Beér-Šeby a šiel do Charánu.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.