12. kapitola

2 Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požehnaním!
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.