11. kapitola

Babylonská veža

1 Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová.
2 Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šinár a usadili sa tam.11,2 Gn 10,10; 13,11; 14,1; Iz 11,11; Dan 1,2; Zach 5,11; Múd 10,5 3 Povedali si medzi sebou: „Poďme, narobme si tehál a vypáľme ich!“ Tehly používali namiesto kameňa a asfalt namiesto malty.11,3 Gn 11,4; Iz 65,3 4 Potom povedali: „Poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojím vrcholom bude siahať do neba! Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi.“11,4 2Sam 8,13; Ž 49,12; 92,10; Sir 40,19; Lk 1,51 5 Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia.11,5 Ex 19,11; Ž 33,13-14; Heb 4,13 6 Hospodin povedal: „Sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov; teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia.11,6 Ž 2,1-4; 33,10; Sk 17,26 7 Poďme, zostúpme a zmäťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli!“11,7 Ž 2,4; Sk 2,4-11 8 Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto.11,8 Gn 10,25.32; Dt 32,8; Lk 1,51 9 Preto dostalo meno Bábel11,9 Hebr. Zmätok., lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi.11,9 Gn 10,10; Iz 13,1-14; Jer 50,1–51,64; 1Kor 14,23

Šémov rodokmeň

10 Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, narodil sa mu Arpachšad.11,10 1Krn 1,17-27; Lk 3,34-36
11 Po Arpachšadovom narodení žil Šém päťsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 12 Keď mal Arpachšad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Šelach. 13 Po Šelachovom narodení žil Arpachšad štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 14 Keď mal Šelach tridsať rokov, narodil sa mu Eber. 15 Po Eberovom narodení žil Šelach štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 16 Keď mal Eber tridsaťštyri rokov, narodil sa mu Peleg. 17 Po Pelegovom narodení žil Eber štyristotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 18 Keď mal Peleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu. 19 Po Reuovom narodení žil Peleg dvestodeväť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 20 Keď mal Reu tridsaťdva rokov, narodil sa mu Serúg. 21 Po Serúgovom narodení žil Reu dvestosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 22 Keď mal Serúg tridsať rokov, narodil sa mu Nachór. 23 Po Nachórovom narodení žil Serúg dvesto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 24 Keď mal Nachór dvadsaťdeväť rokov, narodil sa mu Terach.11,24 Joz 24,2; Lk 3,34 25 Po Terachovom narodení žil Nachór stodevätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 26 Keď mal Terach sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abrám, Nachór a Harán.

Abrámov rodokmeň

27 Toto je Terachov rodokmeň: Terachovi sa narodil Abrám, Nachór a Harán. Haránovi sa narodil Lót.
28 Harán zomrel ešte za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej zemi, v chaldejskom Úre. 29 Abrám a Nachór sa oženili. Abrámova žena sa volala Saraj a Nachórova žena sa volala Milka. Bola to dcéra Harána, ktorý bol otcom Milky a Jisky.11,29 Gn 22,20; 24,15 30 Saraj bola neplodná, nemala deti.11,30 Gn 16,1-2; Sdc 13,2; 1Sam 1,2; Lk 1,7 31 Terach vzal svojho syna Abráma a svojho vnuka Lóta, Haránovho syna, a Saraj, svoju nevestu, ženu svojho syna Abráma, a vyviedol ich z chaldejského Úru, aby sa nasťahovali do Kanaánu. Prišli do Charánu a usadili sa tam.11,31 Gn 12,1-4; 15,7; Joz 24,2-3; Neh 9,7; Sk 7,2-4 32 Celý vek Terachovho života bol dvestopäť rokov. Potom Terach v Charáne zomrel.