5. kapitola

25 Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme!
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.