4. kapitola

13 Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.