2. kapitola

6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť,
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.