2. kapitola

1 Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo Ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, 2 dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ! 3 Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba 4 a nevyhľadávajte každý iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých.

Kristus — príklad pokory

5 Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš:
6 On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, 7 ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, 8 ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.