Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

35. kapitola

Súd nad Edómom

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, obráť sa tvárou k pohoriu Seír a prorokuj proti nemu.35,2 Ez 25,12-14 3 Povedz mu: Takto vraví Pán, Hospodin: ‚Hľa, som proti tebe, Seír, vystriem ruku proti tebe a zmením ťa na púšť a pustatinu. 4 Tvoje mestá zmením na zrúcaniny, ty sa staneš púšťou a spoznáš, že ja som Hospodin. 5 Keďže máš oddávna nepriateľský postoj, synov Izraela si vydal napospas meču v čase ich nešťastia, v čase ich posledného trestu za vinu,35,5 Ž 137,7 6 preto, ako žijem,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚obrátim ťa na krv a krv ťa bude prenasledovať; pretože si sa krvou previnil, krv ťa bude prenasledovať.35,6 Zj 16,6 7 Seír zmením na púšť a pustatinu a vykynožím z neho toho, kto prechádza a vracia sa späť. 8 Jeho pohorie zaplním jeho prebodnutými. Na tvoje pahorky aj do tvojich údolí i do tvojich riečisk popadajú pobití mečom. 9 Navždy z teba urobím púšť a tvoje mestá nebudú obývané. Potom spoznáte, že ja som Hospodin. 10 Lebo hovoríš: »Oba národy i obe krajiny budú moje a budem ich vlastniť, hoci je tam Hospodin.« 11 Preto, ako žijem,‘ znie výrok Pána, Hospodina, ‚chcem nakladať s tebou podľa tvojho hnevu a podľa tvojej žiarlivosti, ktorej si sa dopúšťal z nenávisti k nim; dám sa im spoznať, keď ťa budem súdiť. 12 A spoznáš, že ja som Hospodin. Počul som všetky rúhania, ktoré si vyslovil proti vrchom Izraela: »Sú spustošené, nám sú dané za pokrm.« 13 Svojimi ústami ste sa chvastali proti mne, opovážlivo ste hovorili proti mne. Ja som to počul.‘ 14 Takto hovorí Pán, Hospodin: ‚Ako si sa tešil, že celá krajina je púšťou, tak ja naložím s tebou; 15 ako sa tešíš, že budeš vlastniť dom Izraela, ktorý spustol, tak ja naložím s tebou. Vrch Seír bude púšťou i celý Edóm. Potom spoznajú, že ja som Hospodin.‘