Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

27. kapitola

Žalospev nad zničením Týru

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:27,1-36 Zj 18,9-19
2 „Človeče, zaspievaj žalospev o Týre 3 a povedz Týru: ‚Ty, čo bývaš pri vstupe na more, obchodníčka národov na mnohých ostrovoch, takto vraví Pán, Hospodin: Týrus, povedal si o sebe: »Som dokonale krásna loď!«27,3 Ez 28,17; Oz 9,13 4 Uprostred mora je tvoje územie, tvoji stavitelia ťa dokonale vystavali. 5 Zo senírskeho cyprusu zhotovili všetky tvoje dosky, vzali céder z Libanonu, aby urobili stožiar na tebe.27,5 Dt 3,8n; 1Krn 5,23 6 Z bášanských dubov ti zhotovili veslá, tvoju palubu urobili zo slonoviny a z cyprusov z kittejských ostrovov. 7 Z pestrého egyptského jemného ľanu bola tvoja plachta a slúžila ti ako zástava. Fialový a červený purpur z ostrovov Eliša tvoril tvoje prístrešie.27,7 Gn 10,4 8 Obyvatelia Sidonu a Arvádu ti boli veslármi, tvoji múdri muži, Týrus, boli pri tebe, oni boli tvojimi kormidelníkmi. 9 Starší Gebalu a jeho múdri muži ti opravovali trhliny. Všetky morské lode a ich námorníci bývali v tebe, aby robili výmenný obchod.27,9 Joz 13,5; 1Krľ 5,32 10 Ľudia z Perzie, Lúdu a Pútu boli bojovníkmi v tvojom vojsku, pri tebe si vešali štíty i prilby, oni ti dodávali lesk. 11 Arvádi boli v tvojom vojsku dookola na tvojich hradbách a Gamádi boli na tvojich vežiach. Svoje okrúhle štíty vešali dookola na tvoje hradby. Oni dopĺňali tvoju krásu. 12 Taršíš bol odberateľom všetkého tvojho bohatstva. Za striebro, železo, cín a olovo predávali tebou dodaný tovar. 13 Javán, Tubal a Mešech obchodovali s tebou. Za otrokov a bronzové náčinie predávali tebou dodaný tovar.27,13 Ez 38,2 14 Z Bét-Togarmy ti za tebou dodaný tovar predávali ťažné a jazdecké kone a mulice. 15 Rodosania obchodovali s tebou a obyvatelia mnohých ostrovov boli tvojimi dodávateľmi. Platili ti slonovinou a ebenovým drevom. 16 Edómčania kupovali množstvo tvojich výrobkov. Malachitom, červeným purpurom, pestrým tkanivom, jemným plátnom, koralmi a rubínmi platili za tebou dodaný tovar. 17 Júdovci a Izraeliti obchodovali s tebou. Minnítskou pšenicou, olivami, skorými figami, medom, olejom a balzamom platili za tebou dodaný tovar.27,17 1Krľ 5,24n 18 Damašťania boli odberateľmi množstva tvojich výrobkov a tvojho veľkého bohatstva. Víno z Chelbónu, vlnu z Caháru 19 a víno z Uzálu dávali za tebou dodaný tovar. Železné výrobky, kasia a vonná trstina prichádzali výmenou za tebou dodaný tovar. 20 Dedánčania obchodovali s tebou s látkou na sedlá. 21 Arabi a všetky kedárske kniežatá skupovali pre teba jahňatá, barany a capy. Skupovali ich pre teba.27,21 Gn 25,13 22 Obchodníci zo Šeby a Raemy kupovali u teba: najlepší balzam, všetky druhy drahokamov a zlato dodávali za tebou dodaný tovar.27,22 Gn 10,7 23 Charán, Kanne a Eden, priekupníci zo Šeby, Asýria i celé Médsko27,23 Hebr. Kilmad. kupovali u teba. 24 Oni boli dodávateľmi nádherných odevov, plášťov z fialového purpuru, pestrých látok, dvojfarebných kobercov a pletených i točených povrazov na tvoj trh. 25 Zámorské lode boli akoby karavány s tvojím tovarom. Tak si bol príliš plný a slávny uprostred morí.27,25 1Krľ 10,22 26 Po šírom mori ťa plavili tvoji veslári, no východný vietor ťa doláme uprostred morí. 27 Tvoje bohatstvo, tebou dodávaný tovar, tebe dodávaný tovar, tvoji námorníci a tvoji kormidelníci, opravári trhlín a tí, čo obchodovali s tvojím tovarom, i všetci tvoji bojovníci, ktorí sú v tebe, a všetok ľud, ktorý je uprostred teba, padnú doprostred mora v deň tvojho pádu. 28 Pre bedákanie tvojich kormidelníkov zachvejú sa pobrežné kraje.27,28 Zj 18,11-19 29 Zo svojich lodí zostúpia všetci, čo narábajú veslom. Námorníci, všetci morskí kormidelníci zastanú na súši. 30 Nad tebou budú nariekať, trpko bedákať a budú hádzať prach na svoje hlavy, budú sa váľať v popole. 31 Kvôli tebe si vyholia lysinu, opášu sa vrecovinou a budú plakať nad tebou s trpkým srdcom v trpkom žalospeve. 32 Dajú sa do náreku nad tebou a žalostiť budú nad tebou: Bol už niekto ako Týrus zničený uprostred mora? 33 Keď sa tvoj tovar dostával na breh, nasycoval mnohé národy. Množstvom svojho bohatstva a dodávaného tovaru si obohacoval zemských kráľov. 34 Teraz budeš stroskotancom na mori, v hlbinách vôd. Tvoj tovar a všetok zhromaždený ľud sa potopí s tebou. 35 Všetci obyvatelia ostrovov sa zdesia nad tebou a ich kráľom dupkom vstanú vlasy, budú mať vydesené tváre. 36 Kupci medzi národmi zhíknu nad tebou. Hrozný koniec ťa stihne a už ťa nikdy viac nebude.‘“27,36 Ez 28,19