Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Žalospev nad zničením Týru

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:27,1-36 Zj 18,9-19
2 „Človeče, zaspievaj žalospev o Týre 3 a povedz Týru: ‚Ty, čo bývaš pri vstupe na more, obchodníčka národov na mnohých ostrovoch, takto vraví Pán, Hospodin: Týrus, povedal si o sebe: »Som dokonale krásna loď!«27,3 Ez 28,17; Oz 9,13 4 Uprostred mora je tvoje územie, tvoji stavitelia ťa dokonale vystavali. 5 Zo senírskeho cyprusu zhotovili všetky tvoje dosky, vzali céder z Libanonu, aby urobili stožiar na tebe.27,5 Dt 3,8n; 1Krn 5,23 6 Z bášanských dubov ti zhotovili veslá, tvoju palubu urobili zo slonoviny a z cyprusov z kittejských ostrovov. 7 Z pestrého egyptského jemného ľanu bola tvoja plachta a slúžila ti ako zástava. Fialový a červený purpur z ostrovov Eliša tvoril tvoje prístrešie.27,7 Gn 10,4 8 Obyvatelia Sidonu a Arvádu ti boli veslármi, tvoji múdri muži, Týrus, boli pri tebe, oni boli tvojimi kormidelníkmi. 9 Starší Gebalu a jeho múdri muži ti opravovali trhliny. Všetky morské lode a ich námorníci bývali v tebe, aby robili výmenný obchod.27,9 Joz 13,5; 1Krľ 5,32 10 Ľudia z Perzie, Lúdu a Pútu boli bojovníkmi v tvojom vojsku, pri tebe si vešali štíty i prilby, oni ti dodávali lesk. 11 Arvádi boli v tvojom vojsku dookola na tvojich hradbách a Gamádi boli na tvojich vežiach. Svoje okrúhle štíty vešali dookola na tvoje hradby. Oni dopĺňali tvoju krásu. 12 Taršíš bol odberateľom všetkého tvojho bohatstva. Za striebro, železo, cín a olovo predávali tebou dodaný tovar. 13 Javán, Tubal a Mešech obchodovali s tebou. Za otrokov a bronzové náčinie predávali tebou dodaný tovar.27,13 Ez 38,2 14 Z Bét-Togarmy ti za tebou dodaný tovar predávali ťažné a jazdecké kone a mulice. 15 Rodosania obchodovali s tebou a obyvatelia mnohých ostrovov boli tvojimi dodávateľmi. Platili ti slonovinou a ebenovým drevom. 16 Edómčania kupovali množstvo tvojich výrobkov. Malachitom, červeným purpurom, pestrým tkanivom, jemným plátnom, koralmi a rubínmi platili za tebou dodaný tovar. 17 Júdovci a Izraeliti obchodovali s tebou. Minnítskou pšenicou, olivami, skorými figami, medom, olejom a balzamom platili za tebou dodaný tovar.27,17 1Krľ 5,24n 18 Damašťania boli odberateľmi množstva tvojich výrobkov a tvojho veľkého bohatstva. Víno z Chelbónu, vlnu z Caháru 19 a víno z Uzálu dávali za tebou dodaný tovar. Železné výrobky, kasia a vonná trstina prichádzali výmenou za tebou dodaný tovar. 20 Dedánčania obchodovali s tebou s látkou na sedlá. 21 Arabi a všetky kedárske kniežatá skupovali pre teba jahňatá, barany a capy. Skupovali ich pre teba.27,21 Gn 25,13 22 Obchodníci zo Šeby a Raemy kupovali u teba: najlepší balzam, všetky druhy drahokamov a zlato dodávali za tebou dodaný tovar.27,22 Gn 10,7 23 Charán, Kanne a Eden, priekupníci zo Šeby, Asýria i celé Médsko27,23 Hebr. Kilmad. kupovali u teba. 24 Oni boli dodávateľmi nádherných odevov, plášťov z fialového purpuru, pestrých látok, dvojfarebných kobercov a pletených i točených povrazov na tvoj trh. 25 Zámorské lode boli akoby karavány s tvojím tovarom. Tak si bol príliš plný a slávny uprostred morí.27,25 1Krľ 10,22 26 Po šírom mori ťa plavili tvoji veslári, no východný vietor ťa doláme uprostred morí. 27 Tvoje bohatstvo, tebou dodávaný tovar, tebe dodávaný tovar, tvoji námorníci a tvoji kormidelníci, opravári trhlín a tí, čo obchodovali s tvojím tovarom, i všetci tvoji bojovníci, ktorí sú v tebe, a všetok ľud, ktorý je uprostred teba, padnú doprostred mora v deň tvojho pádu. 28 Pre bedákanie tvojich kormidelníkov zachvejú sa pobrežné kraje.27,28 Zj 18,11-19 29 Zo svojich lodí zostúpia všetci, čo narábajú veslom. Námorníci, všetci morskí kormidelníci zastanú na súši. 30 Nad tebou budú nariekať, trpko bedákať a budú hádzať prach na svoje hlavy, budú sa váľať v popole. 31 Kvôli tebe si vyholia lysinu, opášu sa vrecovinou a budú plakať nad tebou s trpkým srdcom v trpkom žalospeve. 32 Dajú sa do náreku nad tebou a žalostiť budú nad tebou: Bol už niekto ako Týrus zničený uprostred mora? 33 Keď sa tvoj tovar dostával na breh, nasycoval mnohé národy. Množstvom svojho bohatstva a dodávaného tovaru si obohacoval zemských kráľov. 34 Teraz budeš stroskotancom na mori, v hlbinách vôd. Tvoj tovar a všetok zhromaždený ľud sa potopí s tebou. 35 Všetci obyvatelia ostrovov sa zdesia nad tebou a ich kráľom dupkom vstanú vlasy, budú mať vydesené tváre. 36 Kupci medzi národmi zhíknu nad tebou. Hrozný koniec ťa stihne a už ťa nikdy viac nebude.‘“27,36 Ez 28,19
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk