Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

19. kapitola

Žalospev nad kráľovským domom

1 Ty však zaspievaj žalospev o kniežatách Izraela
2 a povedz: „Kto bola tvoja matka? Levica, ktorá odpočívala medzi levmi, medzi levíčatami si vychovávala mláďatá.19,2 Gn 49,9 3 Odchovala si jedno z mláďat, stalo sa mladým levom. Naučil sa trhať korisť a požierať ľudí. 4 Národy o ňom počuli, do ich jamy bol lapený, doviedli ho za háky v čeľustiach do Egypta.19,4 2Krľ 23,31-33; Jer 22,11n 5 Keď čakajúca levica videla, že zahynula jej nádej, vzala iné zo svojich mláďat a mladým levom ho urobila.19,5-9 2Krľ 24,6.8-15 6 Kráčal uprostred levov, stal sa mladým levom. Naučil sa trhať korisť a požierať ľudí. 7 Zrúcal ich paláce a spustošil ich mestá; pred jeho zvučným revom desila sa krajina i čo bolo v nej. 8 Zhromaždili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozostreli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy. 9 Dali ho do klietky, za háky v čeľustiach ho priviedli k babylonskému kráľovi, doviedli ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vrchoch Izraela. 10 Tvoja matka bola ako vinič vo vinici, zasadený pri vodách, bol úrodný a rozvetvený od hojných vôd.19,10 Ez 17,6 11 Mal silné prúty, súce na vladárske žezlo, vysoko vyčnieval spomedzi vetiev, bol viditeľný pre svoju výšku, pre svoje mnohé ratolesti. 12 Bol však vytrhnutý v prchkosti, zhodený na zem a východný vietor ho vysušil; jeho plody boli okmásané a uschli mocné prúty; strávil ho oheň. 13 Teraz bol presadený na púšť, do krajiny suchej a vyprahnutej. 14 Potom vyšľahol oheň z prúta, strávil jeho výhonky i ovocie a niet už na ňom silného prúta na vladárske žezlo. Toto je žalospev a bude žalospevom.“