Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Jeruzalem ako neužitočný vinič

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina:
2 „Človeče, o čo je vinič lepší než iné stromy a ratolesť viniča lepšia než stromy lesa? 3 Možno vziať z neho drevo a použiť ho na náradie? Či vezmú z neho kolík na zavesenie náčinia? 4 Veru, ohňu sa dáva na strávenie. Keď oheň strávil oba jeho konce a jeho stred zotlel, či je ešte súci na niečo? 5 Veď ani kým bol celý, nedal sa použiť na nič. O to menej sa potom môže použiť na niečo, keď ho strávil oheň a keď zotlel.“ 6 Preto Pán, Hospodin, hovorí toto: „Ako som medzi stromami lesa urobil s viničom to, že som ho dal ohňu na strávenie, tak som urobil s obyvateľmi Jeruzalema. 7 Upriem svoju tvár proti nim: dostanú sa z ohňa, ale oheň ich pohltí! Potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď obrátim svoju tvár proti vám. 8 Potom krajinu zmením na pustatinu, pretože sa dopúšťali nevernosti,“ znie výrok Pána, Hospodina.