Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

Sláva Hospodina nad cherubmi

1 Pozrel som sa na oblohu, ktorá bola nad hlavou cherubov ako zafírový kameň. Ukázalo sa nad nimi niečo, čo vyzeralo ako trón.10,1 Ez 1,22.26; 9,3
2 Vtedy povedal mužovi oblečenému do ľanového rúcha: „Vojdi do priestoru medzi kolesami pod cherubmi, naplň si priehrštie žeravými uhlíkmi spomedzi cherubov a roztrús ich na mesto.“ Potom vošiel pred mojimi očami.10,2 Ez 9,2; Zj 8,5 3 Keď muž vstupoval, cherubi stáli na pravej strane domu. Oblak naplnil vnútorné nádvorie. 4 Hospodinova sláva sa vzniesla sponad cherubov na prah chrámu. Chrám sa naplnil oblakom a nádvorie bolo plné žiary Hospodinovej slávy.10,4 Ex 40,34; Iz 6,4; Ez 1,28 5 Šum krídel cherubov bolo počuť až do Vonkajšieho nádvoria ako hlas Všemohúceho Boha, keď hovorí.10,5 Ž 29,3-9 6 Keď rozkázal mužovi oblečenému do ľanového rúcha: „Vezmi oheň spomedzi cherubov!“, ten vošiel a postavil sa vedľa kolesa. 7 Cherub vystrel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherubmi. Nabral z neho a dal do priehrštia tomu, kto bol oblečený do ľanového rúcha. Ten ho vzal a vyšiel. 8 Cherubom bolo vidieť podobu ľudskej ruky pod ich krídlami. 9 Keď som sa prizrel, vedľa cherubov som videl štyri kolesá — po jednom kolese vedľa každého cheruba. Kolesá vyzerali ako jagot chryzolitu. 10 Pokiaľ ide o vzhľad, mali všetky štyri rovnakú podobu, ako keby bolo koleso v kolese. 11 Keď išli, mohli sa pohybovať na všetky štyri strany; no nemuseli sa za chodu obracať, lebo šli smerom, na ktorý bol obrátený ich predok. Neobracali sa, keď išli. 12 Celé ich telo aj ich chrbát, ruky, krídla i kolesá dookola boli plné očí — a to pri všetkých štyroch kolesách. 13 Kolesá boli pomenované, ako som počul, vírivými kolesami. 14 Každý mal štyri tváre: prvá tvár bola tvárou cheruba, druhá tvár bola tvárou človeka, tretia bola tvárou leva a štvrtá tvárou orla.10,14-15 Ez 1,5-11 15 Potom sa cherubi vzniesli nahor. Boli to živé bytosti, ktoré som videl pri rieke Kebár. 16 Keď cherubi šli, kolesá šli vedľa nich; keď cherubi zdvihli krídla, aby sa vzniesli zo zeme, kolesá sa neobracali vedľa nich. 17 Keď zastali, zastali aj ony; a keď sa vzniesli, vzniesli sa aj ony, lebo v nich bol duch živej bytosti. 18 Hospodinova sláva vyšla sponad prahu chrámu a zastala nad cherubmi.10,18-19 Ez 1,15-21.28 19 Potom cherubi zdvihli krídla a pri svojom odchode sa vzniesli zo zeme pred mojimi očami. Kolesá boli vedľa nich. No pri vchode do Východnej brány Hospodinovho domu zastali a sláva Boha Izraela bola nad nimi. 20 Boli to živé bytosti, ktoré som videl pod Bohom Izraela pri rieke Kebár, a spoznal som, že to boli cherubi. 21 Každý mal štyri tváre, každý mal štyri krídla a pod krídlami bola podoba ľudských rúk. 22 Ich tváre vyzerali ako tváre, ktoré som videl pri rieke Kebár. Každý šiel smerom svojej tváre.