5. kapitola

Prvé stretnutie s faraónom

1 Potom Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a povedali: „Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: ‚Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť!‘“5,1 Ex 3,18; 4,23; 10,9
2 Faraón však odpovedal: „Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím.“5,2 Ex 3,19; 2Krľ 18,32-35; Jób 21,15; Rim 1,28 3 Oni mu povedali: „Stretol sa s nami Boh Hebrejov. Dovoľ nám odísť na púšť do vzdialenosti troch dní cesty a obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás nepotrestal morom alebo mečom.“5,3 Ex 3,18; 2Sam 24,13 4 Egyptský kráľ im však povedal: „Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho prác? Vráťte sa k svojej robote!“5,4 Múd 17,16 5 Faraón dodal: „Ľudu v krajine je veľa a vy chcete, aby prestal pracovať?“5,5 Ex 1,7.9-12; Prís 14,28 6 V ten deň dal faraón poháňačom ľudu a dozorcom nad robotníkmi príkaz:5,6 Gn 15,13; Ex 1,11; 5,19; Prís 12,10 7 „Už nebudete dávať ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým. Nech si slamu zbierajú sami.5,7 Gn 11,3 8 Žiadajte však od nich rovnaké množstvo tehál, aké vyrábali dosiaľ. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví. Preto volajú: ‚Chceme odísť a obetovať svojmu Bohu.‘ 9 Tých mužov treba zaťažiť tvrdou prácou, aby sa mali čím zaoberať a nedávali na klamné reči.“ 10 Poháňači ľudu a dozorcovia išli a oznámili ľudu: „Toto hovorí faraón: ‚Slamu vám už nedám. 11 Sami si ju zbierajte, kde nájdete. Z povinností vám však nič neubudne.‘“ 12 Ľud sa rozpŕchol po celom Egypte, aby si na strniskách nazbieral slamu. 13 Poháňači naliehali a hovorili: „Robte každý deň tak, ako vtedy, keď ste dostávali slamu!“ 14 Izraelských dozorcov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi poháňači, bili a hovorili: „Prečo ste ani dnes, ani včera neurobili toľko tehál ako predtým?“5,14 Iz 10,24 15 Izraelskí dozorcovia sa išli sťažovať k faraónovi: „Prečo tak zaobchádzaš so svojimi otrokmi? 16 Slamu tvojim otrokom nedávajú, a predsa nám prikazujú: ‚Robte tehly!‘ Teraz tvojich otrokov ešte aj bijú, ale na vine sú tvoji ľudia.“ 17 Faraón odpovedal: „Ste leniví a pretože ste leniví, hovoríte: ‚Poďme obetovať Hospodinovi.‘ 18 Choďte a pracujte! Slamu nedostanete, ale určené množstvo tehál odovzdáte.“5,18 Gn 15,13 19 Izraelskí dozorcovia videli, že je s nimi zle, keď počuli: „Nesmiete znížiť dennú výrobu tehál.“ 20 Keď vychádzali od faraóna, stretli sa s Mojžišom a Áronom, ktorí na nich čakali. 21 Dozorcovia im povedali: „Nech to vidí Hospodin a nech rozsúdi! Vy ste nám pokazili dobré meno pred faraónom a jeho služobníkmi. Dali ste im do ruky meč, aby nás povraždili.“5,21 Gn 34,30; Ex 16,3 22 Mojžiš sa obrátil na Hospodina a povedal: „Pane, prečo si dopustil na tento ľud toľko zla? Načo si ma vlastne poslal?5,22 Joz 7,7 23 Odvtedy, čo som predstúpil pred faraóna, aby som hovoril v tvojom mene, tomuto ľudu sa vodí ešte horšie, a ty ho stále nevyslobodzuješ.“5,23 Jer 4,10