4. kapitola

29 Mojžiš a Áron šli a zhromaždili všetkých starších Izraela.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.