Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

39. kapitola

Kňazské rúcho

1 Z fialového a z červeného purpuru, z karmazínu zhotovili utkané rúcha na službu vo svätyni, ako aj posvätné rúcha pre Árona, podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi.39,1 Ex 28,2-4; Múd 18,24

Efód

2 Efód zhotovili zo zlata, fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne utkaného plátna.39,2-7 Ex 28,6-12; Lv 8,7-9
3 Zo zlata tepali pliešky a postrihali ich na prúžky, aby nimi mohli umelecky popretkávať fialový a červený purpur, karmazín a jemné plátno. 4 Zhotovili mu spájajúce náplecníky; tie boli na vrchných koncoch spojené. 5 Utkaný pás, ktorým sa efód upevňuje, bol takisto zhotovený zo zlata, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne tkaného plátna podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 6 Potom opracovali ónyxové kamene, ktoré osadili do zlatých objímok a vyryli do nich mená Izraelových synov tak, ako sa zhotovuje pečatidlo. 7 Pripevnili ich na vrchné časti efódu ako pamätné kamene na Izraelových synov podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 8 Podobne ako efód zhotovili aj náprsník umelecky tkaný zo zlata, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne tkaného plátna.39,8-21 Ex 28,13-29 9 Bol štvorcový a dvojitý; urobili ho na piaď dlhý a na piaď široký. 10 Povsádzali doň štyri rady drahých kameňov. V prvom rade: rubín, topás, smaragd; 11 v druhom rade: malachit, zafír, diamant; 12 v treťom rade: opál, achát, ametyst; 13 vo štvrtom rade chryzolit, ónyx, jaspis. Kamene boli vsadené do zlatých obrúb. 14 Na dvanástich drahých kameňoch boli vyryté mená Izraelových synov. Na každom kameni bolo vyryté jedno meno z dvanástich kmeňov tak, ako sa zhotovujú pečatidlá. 15 K náprsníku pripevnili retiazky z rýdzeho zlata ako spletenú šnúru. 16 Zhotovili aj dve zlaté objímky a dva zlaté krúžky a oba krúžky upevnili na oboch stranách náprsníka. 17 Obe zlaté šnúry pripevnili na oba krúžky na koncoch náprsníka. 18 Druhé dva konce oboch šnúr upevnili k obom objímkam a spojili ich spredu na vrchnej časti efódu. 19 Zhotovili aj dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oba spodné konce náprsníka na jeho vnútorný okraj, obrátený k efódu. 20 Zhotovili aj dva zlaté krúžky a pripevnili ich k obom predným okrajom efódu zospodu na jeho prednej strane, tesne tam, kde sú spojené nad utkaným pásom efódu. 21 Krúžky náprsníka podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi spojili s krúžkami efódu šnúrou z fialového purpuru tak, aby bola nad utkaným pásom efódu a náprsník neodstával od efódu.

Plášť

22 Potom k efódu zhotovili plášť, tkáčsky výrobok, celý z fialového purpuru.39,22-26 Ex 28,31-35
23 Uprostred plášťa bol otvor ako na brnení s obrubou okolo otvoru, aby sa netrhal. 24 Na spodnom okraji plášťa pripevnili granátové jablká z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne tkaného plátna. 25 Z rýdzeho zlata zhotovili aj zvončeky a pripevnili ich medzi granátové jablká okolo spodného lemu plášťa. 26 Tak sa striedali zvončeky a granátové jablká okolo celého lemu plášťa, v ktorom konali službu podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 27 Z jemného plátna zhotovili spodné rúcho ako tkáčsky výrobok pre Árona a jeho synov,39,27-29 Ex 28,39-42; Ez 44,18 28 ako aj turban a ozdobné čiapky z jemného plátna i ľanové spodky z jemne utkaného plátna. 29 Rovnako podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi urobili aj pás z jemne utkaného plátna z fialového a červeného purpuru, karmazínu ako výšivkársky výrobok. 30 Nakoniec urobili kvet, posvätnú čelenku z rýdzeho zlata, a vyryli naň nápis tak, ako sa zhotovuje pečatidlo: „Svätý Hospodinov“.39,30 Ex 28,36-39; Zach 14,20; Tít 2,14 31 Na ňu podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi pripevnili šnúru z fialového purpuru, aby sa dala priviazať na turban.

Dokončenie prác

32 Tak bola dokončená všetka práca na príbytku v stane stretávania. Izraeliti vykonali všetko presne podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi.39,32 Ex 25,9
33 Mojžišovi priniesli príbytok, stan a všetko jeho príslušenstvo: sponky, dosky, žrde, stĺpy a podstavce, 34 prikrývku z načerveno zafarbených baraních koží, prikrývku z tachašových koží a vnútornú oponu, 35 archu svedectva, jej žrde a jej vrchnák, 36 stôl so všetkým jeho príslušenstvom a predkladané chleby, 37 svietnik z rýdzeho zlata s jeho lampami, s celým radom lámp, všetko jeho príslušenstvo a olej na svietenie, 38 zlatý oltár, olej na pomazanie, voňavé kadidlo a oponu ku vchodu do stanu, 39 bronzový oltár a k nemu bronzový rošt, žrde a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo s podstavcom, 40 plachty na nádvorie, stĺpy a podstavce, záves na bránu do nádvoria, povrazy, kolíky a všetko náradie potrebné na službu v príbytku, na stan stretávania, 41 jemne utkané rúcha na službu vo svätyni, posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu. 42 Izraeliti vykonali všetku prácu presne podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi.39,42 Ex 25,9 43 Keď Mojžiš prezrel celé to dielo, zistil, že ho vykonali presne tak, ako prikázal Hospodin. Potom ich Mojžiš požehnal.39,43 Dt 26,15
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk