Predchádzajúca kapitola

39. kapitola

Kňazské rúcho

1 Z fialového a z červeného purpuru, z karmazínu zhotovili utkané rúcha na službu vo svätyni, ako aj posvätné rúcha pre Árona, podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi.

Efód

2 Efód zhotovili zo zlata, fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne utkaného plátna.
3 Zo zlata tepali pliešky a postrihali ich na prúžky, aby nimi mohli umelecky popretkávať fialový a červený purpur, karmazín a jemné plátno. 4 Zhotovili mu spájajúce náplecníky; tie boli na vrchných koncoch spojené. 5 Utkaný pás, ktorým sa efód upevňuje, bol takisto zhotovený zo zlata, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne tkaného plátna podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 6 Potom opracovali ónyxové kamene, ktoré osadili do zlatých objímok a vyryli do nich mená Izraelových synov tak, ako sa zhotovuje pečatidlo. 7 Pripevnili ich na vrchné časti efódu ako pamätné kamene na Izraelových synov podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 8 Podobne ako efód zhotovili aj náprsník umelecky tkaný zo zlata, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne tkaného plátna. 9 Bol štvorcový a dvojitý; urobili ho na piaď dlhý a na piaď široký. 10 Povsádzali doň štyri rady drahých kameňov. V prvom rade: rubín, topás, smaragd; 11 v druhom rade: malachit, zafír, diamant; 12 v treťom rade: opál, achát, ametyst; 13 vo štvrtom rade chryzolit, ónyx, jaspis. Kamene boli vsadené do zlatých obrúb. 14 Na dvanástich drahých kameňoch boli vyryté mená Izraelových synov. Na každom kameni bolo vyryté jedno meno z dvanástich kmeňov tak, ako sa zhotovujú pečatidlá. 15 K náprsníku pripevnili retiazky z rýdzeho zlata ako spletenú šnúru. 16 Zhotovili aj dve zlaté objímky a dva zlaté krúžky a oba krúžky upevnili na oboch stranách náprsníka. 17 Obe zlaté šnúry pripevnili na oba krúžky na koncoch náprsníka. 18 Druhé dva konce oboch šnúr upevnili k obom objímkam a spojili ich spredu na vrchnej časti efódu. 19 Zhotovili aj dva zlaté krúžky a pripevnili ich na oba spodné konce náprsníka na jeho vnútorný okraj, obrátený k efódu. 20 Zhotovili aj dva zlaté krúžky a pripevnili ich k obom predným okrajom efódu zospodu na jeho prednej strane, tesne tam, kde sú spojené nad utkaným pásom efódu. 21 Krúžky náprsníka podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi spojili s krúžkami efódu šnúrou z fialového purpuru tak, aby bola nad utkaným pásom efódu a náprsník neodstával od efódu.

Plášť

22 Potom k efódu zhotovili plášť, tkáčsky výrobok, celý z fialového purpuru.
23 Uprostred plášťa bol otvor ako na brnení s obrubou okolo otvoru, aby sa netrhal. 24 Na spodnom okraji plášťa pripevnili granátové jablká z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne tkaného plátna. 25 Z rýdzeho zlata zhotovili aj zvončeky a pripevnili ich medzi granátové jablká okolo spodného lemu plášťa. 26 Tak sa striedali zvončeky a granátové jablká okolo celého lemu plášťa, v ktorom konali službu podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 27 Z jemného plátna zhotovili spodné rúcho ako tkáčsky výrobok pre Árona a jeho synov, 28 ako aj turban a ozdobné čiapky z jemného plátna i ľanové spodky z jemne utkaného plátna. 29 Rovnako podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi urobili aj pás z jemne utkaného plátna z fialového a červeného purpuru, karmazínu ako výšivkársky výrobok. 30 Nakoniec urobili kvet, posvätnú čelenku z rýdzeho zlata, a vyryli naň nápis tak, ako sa zhotovuje pečatidlo: „Svätý Hospodinov“. 31 Na ňu podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi pripevnili šnúru z fialového purpuru, aby sa dala priviazať na turban.

Dokončenie prác

32 Tak bola dokončená všetka práca na príbytku v stane stretávania. Izraeliti vykonali všetko presne podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi.
33 Mojžišovi priniesli príbytok, stan a všetko jeho príslušenstvo: sponky, dosky, žrde, stĺpy a podstavce, 34 prikrývku z načerveno zafarbených baraních koží, prikrývku z tachašových koží a vnútornú oponu, 35 archu svedectva, jej žrde a jej vrchnák, 36 stôl so všetkým jeho príslušenstvom a predkladané chleby, 37 svietnik z rýdzeho zlata s jeho lampami, s celým radom lámp, všetko jeho príslušenstvo a olej na svietenie, 38 zlatý oltár, olej na pomazanie, voňavé kadidlo a oponu ku vchodu do stanu, 39 bronzový oltár a k nemu bronzový rošt, žrde a všetko jeho príslušenstvo, umývadlo s podstavcom, 40 plachty na nádvorie, stĺpy a podstavce, záves na bránu do nádvoria, povrazy, kolíky a všetko náradie potrebné na službu v príbytku, na stan stretávania, 41 jemne utkané rúcha na službu vo svätyni, posvätné rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu. 42 Izraeliti vykonali všetku prácu presne podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 43 Keď Mojžiš prezrel celé to dielo, zistil, že ho vykonali presne tak, ako prikázal Hospodin. Potom ich Mojžiš požehnal.