Predchádzajúca kapitola

37. kapitola

Archa svedectva

1 Becaleel urobil archu z akáciového dreva dva a pol lakťa dlhú, jeden a pol lakťa širokú a jeden a pol lakťa vysokú.
2 Zvnútra i zvonka ju pokryl rýdzim zlatom a na jej vrch dal zlatú obrubu. 3 Ulial pre ňu štyri zlaté krúžky na štyri rohy, dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu. 4 Z akáciového dreva zhotovil žrde a pozlátil ich. 5 Žrde prestrčil cez krúžky po bokoch archy, aby sa dala nosiť. 6 Zhotovil aj vrchnák z rýdzeho zlata dva a pol lakťa dlhý a jeden a pol lakťa široký. 7 Na oboch koncoch vrchnáka urobil dvoch cherubov z tepaného zlata: 8 jedného cheruba na jednom konci a druhého na druhom. Cherubov urobil na oboch koncoch vrchnáka. 9 Cherubi mali hore vystreté krídla tak, že nimi zakrývali vrchnák. Tvárami boli obrátení k sebe a hľadeli na vrchnák.

Stôl predkladaných chlebov

10 Z akáciového dreva zhotovil stôl dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.
11 Pokryl ho rýdzim zlatom a obložil zlatou obrubou. 12 Okolo neho urobil na dlaň širokú lištu a na ňu zlatú obrubu. 13 Urobil naň štyri zlaté krúžky, ktoré pripevnil k rohom pri jeho štyroch nohách. 14 Krúžky na žrde boli tesne pod lištou, aby sa stôl dal nosiť. 15 Žrde na nosenie stola zhotovil z akáciového dreva a obtiahol ich zlatom. 16 Z rýdzeho zlata zhotovil aj riad, ktorý patrí k stolu: panvice, čaše, kanvy a misky na prinášanie nápojových obiet.

Sedemramenný svietnik

17 Zhotovil aj svietnik z rýdzeho zlata. Svietnik, jeho podstavec i ramená, kalichy, púčiky a kvety boli vytepané z jedného kusa rýdzeho kovaného zlata.
18 Z bokov svietnika vychádzalo šesť ramien, tri z jednej strany a tri z druhej. 19 Na jednom ramene boli tri kalichy, púčik a kvet ako kvet mandľovníka; aj na druhom ramene boli tri kalichy, púčik a kvet ako kvet mandľovníka. Tak to bolo na všetkých šiestich ramenách, ktoré vychádzali zo svietnika. 20 Na samom svietniku boli štyri kalichy s púčikmi a kvetmi ako kvety mandľovníka. 21 Prvý puk bol pod prvým párom ramien, ktoré z neho vychádzali; druhý puk bol pod druhým párom ramien a tretí puk bol pod tretím párom ramien. Tak to bolo pod všetkými šiestimi ramenami, ktoré z neho vychádzali. 22 Puky a ramená boli z jedného kusa. Všetko bolo vytepané z rýdzeho zlata. 23 K svietniku urobil sedem lámp a k nim kliešte a panvičky z rýdzeho zlata. 24 Svietnik a všetky predmety zhotovil z jedného talentu rýdzeho zlata.

Kadidlový oltár

25 Zhotovil kadidlový oltár, lakeť dlhý, lakeť široký a dva lakte vysoký z akáciového dreva, z ktorého boli aj jeho rohy.
26 Pokryl ho rýdzim zlatom: jeho povrch, steny i rohy. Okolo neho urobil zlatú obrubu. 27 Pripevnil naň dva zlaté krúžky pod obrubu na oboch stranách tak, aby sa cez ne dali prevliecť žrde a pomocou nich sa dal nosiť oltár. 28 Žrde urobil z akáciového dreva a pozlátil ich. 29 Potom pripravil posvätný olej na pomazanie a čisté voňavé kadidlo, ako to robieva voňavkár.