28. kapitola

Kňazské rúcho

1 Prikáž, aby z Izraelitov predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár.28,1-43 Ex 39; Múd 18; Sir 45,828,1 Ex 6,23; Lv 10,1; 1Krn 23,13; 24,1-4; Heb 5,4
2 Svojmu bratovi Áronovi urobíš posvätné rúcho na znamenie slávy a vznešenosti. 3 Porozprávaj sa so všetkými nadanými remeselníkmi, ktorých som obdaril duchom múdrosti. Zhotovia Áronovi rúcho, aby mohol byť vysvätený a mohol mi slúžiť ako kňaz.28,3 Ex 31,3-6; Dt 34,9 4 Urobia takéto rúcha: náprsník, efód, plášť, utkané spodné rúcho, turban a pás. Tieto posvätné rúcha urobia tvojmu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi slúžili ako kňazi.28,4 Ex 39,2-5 5 Nech na to použijú zlato, fialový a červený purpur, karmazín a jemné plátno.28,5 Ex 25,3-4; 39,2-3

Efód

6 Efód zhotovia zo zlata, z fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z jemného tkaného plátna.
7 Jeho obidve časti budú na vrchných koncoch spojené.28,7 Ex 39,4 8 Tkaný pás, ktorým sa bude efód upevňovať, bude takisto zhotovený zo zlata, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného plátna. 9 Vezmeš dva ónyxové kamene a vyryješ do nich mená Izraelových synov:28,9 Gn 2,12; Ex 25,7; Iz 49,16 10 šesť mien do jedného kameňa a ostatných šesť mien do druhého kameňa v poradí, ako sa narodili. 11 Ako kameňorytec vyrýva pečatidlo, tak vyryješ mená Izraelových synov do oboch kameňov. Vsadíš ich do zlatých obrúb 12 a potom oba kamene pripevníš na vrchné časti efódu ako kamene pripomínajúce Izraelových synov. Áron bude nosiť ich mená na oboch svojich pleciach pred Hospodinom, aby ich pripomínal.28,12 Ex 30,16; Nm 10,10 13 Zhotovíš aj zlaté obruby 14 a dve retiazky z rýdzeho zlata. Urobíš ich ako spletené šnúry a upevníš ich na obruby.

Náprsník

15 Urobíš aj náprsník Božieho rozhodnutia, ako robieva umelec. Zhotovíš ho ako efód: zo zlata, fialového a červeného purpuru, z karmazínu a z jemne utkaného plátna.
16 Bude štvorcový a dvojitý, na piaď dlhý a na piaď široký. 17 Vsadíš doň drahé kamene v štyroch radoch. V prvom bude rubín, topás, smaragd;28,17-20 Zj 21,19-20 18 v druhom bude malachit, zafír, diamant; 19 v treťom bude opál, achát, ametyst; 20 vo štvrtom bude chryzolit, ónyx, jaspis. Zoradíš ich do zlatej obruby. 21 Na dvanástich kameňoch budú mená dvanástich Izraelových synov. Na každom bude vyryté jeho meno tak, ako sa zhotovuje pečatidlo, podľa dvanástich kmeňov. 22 Na náprsník urobíš retiazky z rýdzeho zlata ako stočenú šnúru. 23 Na náprsník urob dva zlaté krúžky a pripevni ich na oboch jeho vrchných koncoch. 24 Obe zlaté šnúry pripevni na oba krúžky na vrchnom konci náprsníka. 25 Konce oboch šnúr pripevni k obrúčkam a vpredu ich pripni na vrchné časti efódu. 26 Urob aj dva zlaté krúžky a pripevni ich na lem vnútornej strany bližšie k efódu. 27 Urob aj dva zlaté krúžky a pripevni ich na predné okraje efódu pri jeho spojení nad opaskom. 28 Krúžkami opatrený náprsník priviaž ku krúžkom efódu šnúrou z fialového purpuru tak, aby bol nad pásom efódu. Náprsník potom nebude odstávať od efódu. 29 Áron bude teda nosievať na svojom srdci, na náprsníku Božieho rozhodnutia, mená Izraelových synov, aby si ich pred Hospodinom ustavične pripomínal, keď bude vchádzať do svätyne. 30 Do náprsníka Božieho rozhodnutia vložíš posvätné lósy urím a tummím, aby boli na Áronovom srdci, keď predstúpi pred Hospodina. Áron bude stále nosiť Božie rozhodnutia o Izraelitoch na svojom srdci pred Hospodinom.28,30 Lv 8,8; Nm 27,21; Dt 33,8; Neh 7,65; Sir 33,3

Plášť

31 K efódu urob plášť celý z fialového purpuru.
32 Uprostred bude mať otvor pre hlavu olemovaný tkanou pevnou obrubou, aby sa netrhala. 33 Na spodnú obrubu pripevni granátové jablká z fialového a červeného purpuru a z karmazínu; medzi nimi budú zlaté zvončeky. 34 Zlaté zvončeky a granátové jablká sa budú striedať po celom leme plášťa.28,34 Sir 45,9 35 Áron ho bude nosiť počas služby. Keď bude vchádzať do svätyne pred Hospodina alebo z nej vychádzať, bude sa ozývať ich zvuk na znamenie, aby nezomrel.28,35 Lv 16,2.13; Heb 9,12

Čelná ozdoba

36 Z rýdzeho zlata urob ružicu a vry do nej ako na pečatidlo: Svätý Hospodinov.28,36 Zach 14,20; Heb 7,26
37 Šnúrkou z fialového purpuru ju pripevni na turban; bude na prednej strane turbanu. 38 Bude na Áronovom čele a on bude zodpovedný za neprávosť Izraelitov pri obetovaní toho, čo prinesú ako posvätný dar. Ružica bude stále na jeho čele, aby našli priazeň u Hospodina.28,38 Heb 9,28 39 Utkaj spodné rúcho z jemného plátna, zhotov z neho aj turban a utkaj pestrofarebný pás.

Rúcha kňazov

40 Spodné rúcha zhotov aj Áronovým synom a na znamenie slávy a vznešenosti im urob pásy a čiapky.28,40 Ex 28,2.4
41 Obleč do nich svojho brata Árona i jeho synov; pomaž ich, uveď do úradu a posväť ich, aby mi slúžili ako kňazi.28,41 Ex 30,23-30; Lv 8,12.22-31 42 Na zakrytie nahoty im urob ľanové spodky; tie budú siahať od bedier po stehná.28,42 Ex 20,26; Zj 3,18 43 Áron a jeho synovia ich budú nosiť, keď budú vchádzať do stanu stretávania alebo pristupovať k oltáru a slúžiť vo svätyni, aby sa neprevinili a nezomreli. To bude trvalé ustanovenie preňho i pre jeho potomkov.28,43 Lv 22,9