Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

27. kapitola

Oltár

1 Z akáciového dreva urobíš päť lakťov dlhý a päť lakťov široký oltár. Oltár bude štvorhranný a vysoký tri lakte.27,1-8 Ex 20,24-26; 38,1-727,1 Ex 38,1
2 Na jeho štyroch rohoch urobíš výčnelky, ktoré budú z neho vystupovať, a obložíš ho bronzom.27,2 Ex 29,12; Lv 16,18; 1Krľ 1,50; 2,28; Ž 118,27; Heb 6,18 3 Zhotovíš aj nádoby na popol, lopaty, kropeničky, vidlice a panvice na uhlie. Všetko náradie zhotovíš z bronzu. 4 Urobíš k nemu bronzový mrežový rošt a na jeho štyroch rohoch upevníš štyri bronzové krúžky. 5 Rošt vložíš pod obrubu oltára tak, aby siahala do polovice oltára. 6 Aj pre oltár urobíš tyče z akáciového dreva a obložíš ich bronzom. 7 Tyče sa budú zastrkávať do krúžkov na oboch stranách oltára, aby sa mohol prenášať.27,7 Nm 4,13-14 8 Oltár bude vnútri prázdny a bude z dosák. Urobíš ho tak, ako som ti ukázal na vrchu.27,8 Ex 25,9; 26,30

Nádvorie

9 Urobíš aj nádvorie príbytku. Na južnej strane nádvoria smerom na juh budú plachty z jemne utkaného plátna; jedna strana bude dlhá sto lakťov.27,9-19 Ex 38,9-2027,9 Ž 84,11
10 Bude tam dvadsať stĺpov na dvadsiatich bronzových podstavcoch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče budú zo striebra. 11 Takisto aj na severnej strane budú plachty dlhé sto lakťov a dvadsať stĺpov bude na dvadsiatich bronzových podstavcoch. Háčiky k stĺpom a priečne tyče budú zo striebra. 12 Šírka nádvoria smerom na západ bude mať plachty dlhé päťdesiat lakťov a desať stĺpov bude na desiatich podstavcoch. 13 Šírka nádvoria na prednej strane smerom na východ bude päťdesiat lakťov. 14 Na jednej strane vchodu bude pätnásť lakťov plachiet a tri stĺpy na troch podstavcoch. 15 Takisto na druhej strane vchodu bude pätnásť lakťov plachiet a tri stĺpy na troch podstavcoch. 16 Na vchode do nádvoria bude pestrý záves, široký dvadsať lakťov, z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného plátna so štyrmi stĺpmi na štyroch podstavcoch. 17 Všetky stĺpy nádvoria budú pospájané striebornými priečnymi tyčami. Ich háčiky budú zo striebra a podstavce z bronzu. 18 Dĺžka nádvoria bude sto lakťov, šírka päťdesiat lakťov a výška plachiet päť lakťov. Plachty budú z utkaného plátna a podstavce z bronzu. 19 Všetko náradie príbytku pre celú bohoslužbu v ňom vrátane všetkých jeho kolíkov aj všetkých kolíkov na nádvorie budú z bronzu.

Olej do svietnika

20 Ty však prikáž Izraelitom, aby ti priniesli čistý vylisovaný olivový olej na svietenie, aby sa vo svietniku ustavične udržiavalo svetlo.27,20 Lv 24,2-4; 1Sam 3,3; Zj 11,4
21 Pred oponou stanu stretávania, ktorá je pred archou svedectva, bude sa o svietnik starať Áron a jeho synovia pred Hospodinom od večera do rána. To bude navždy platné ustanovenie pre pokolenia Izraelitov.27,21 Ex 30,20-21; Lv 6,6; 16,29; Zj 2,1