Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Posvätný príbytok

1 Príbytok urobíš z desiatich závesov z jemne utkaného plátna, z fialového a červeného purpuru, z karmazínu, na ktorom umelecky zobrazíš cherubov.
2 Jeden záves bude dvadsaťosem lakťov dlhý a štyri lakte široký. Taký bude jeden záves. Všetky závesy budú mať rovnakú mieru. 3 Päť závesov bude spolu pospájaných a druhých päť tiež. 4 Na poslednom závese pospájaného kusa urobíš očká z fialového purpuru. To isté urobíš aj na okraji druhého pospájaného kusa. 5 K jednému koncovému závesu prirobíš päťdesiat očiek a päťdesiat ich prirobíš k poslednému závesu druhého pospájaného kusa tak, aby očká boli proti sebe. 6 Urob aj päťdesiat zlatých sponiek, ktorými pospájaš závesy tak, že svätostánok bude tvoriť jeden celok. 7 Nad príbytkom urobíš aj prikrývky z kozej srsti. Urobíš jedenásť takých prikrývok. 8 Každá prikrývka bude tridsať lakťov dlhá a štyri lakte široká. Taká bude jedna prikrývka. Jedenásť prikrývok bude mať rovnaké rozmery. 9 Potom spojíš päť prikrývok zvlášť a ostatných šesť prikrývok tiež zvlášť. Šiestu prikrývku na priečelí stanu prehneš napoly. 10 Päťdesiat očiek prirobíš na okraj prikrývky, ktorá bude na konci jedného kusa, a päťdesiat očiek prirobíš na koniec poslednej prikrývky druhého spojeného kusa. 11 Urob aj päťdesiat bronzových sponiek; sponky zastrč do očiek a prikrývku spoj do jedného celku. 12 Polovica zvyšujúcej prikrývky nech visí na zadnej strane príbytku. 13 Lakeť z jednej i z druhej strany, o ktorý bude stanová prikrývka väčšia, bude visieť na oboch stranách príbytku a zakrývať ho. 14 Pre stan urob aj prikrývku z načerveno zafarbených baraních koží a navrch urob prikrývku z tachašových koží.

Stavba posvätného príbytku

15 Pre príbytok urobíš aj dosky z akáciového dreva, aby sa dali postaviť.
16 Dĺžka každej dosky bude desať lakťov a šírka jeden a pol lakťa. 17 Každá bude mať dva čapy, aby sa dala pripojiť jedna k druhej. Tak to urobíš na všetkých doskách príbytku. 18 Dosky na príbytok zhotov takto: dvadsať dosák na južnú stranu, na stranu poludnia. 19 Pod tých dvadsať dosák pripravíš štyridsať strieborných podstavcov, po dvoch podstavcoch pod každú dosku k obom jej čapom. 20 Aj na druhú, severnú stranu príbytku pripravíš dvadsať dosák 21 a štyridsať strieborných podstavcov, po dvoch podstavcoch pod každú dosku. 22 Zadnú, západnú stranu príbytku zhotovíš zo šiestich dosák. 23 Okrem toho urobíš dve dosky na rohy príbytku na zadnú stranu. 24 Tie budú dvojdielne zdola až hore a navrchu budú spojené krúžkom. Takto ich zhotovíš a umiestniš do oboch rohov. 25 Bude to osem dosák so striebornými podstavcami, spolu teda šestnásť strieborných podstavcov po dvoch podstavcoch pod každú dosku. 26 Z akáciového dreva urobíš žrde: päť pre dosky na jednej strane príbytku, 27 päť pre dosky na jeho druhej strane a päť na zadnú, západnú stranu príbytku. 28 Stredná žrď bude prechádzať v polovičnej výške dosák z jedného konca na druhý. 29 Dosky pozlátiš a urobíš k nim zlaté krúžky, do ktorých sa zastrčia pozlátené žrde. 30 Príbytok postavíš podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.

Zariadenie príbytku

31 Urobíš aj oponu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného plátna. Zhotovíš ju umelecky a vyzdobíš cherubmi.
32 Zavesíš ju na štyri pozlátené stĺpy z akáciového dreva. Aj háčiky na nich budú zo zlata. Stĺpy budú stáť na štyroch strieborných podstavcoch. 33 Oponu zaves na háčiky a za ňu dovnútra postav archu svedectva. Opona bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne. 34 Vo veľsvätyni na archu svedectva položíš vrchnák. 35 Pred oponu postavíš stôl a oproti stolu svietnik na južnú stranu príbytku. Stôl bude stáť na severnej strane. 36 Pred vchod do stanu urobíš pestrú oponu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne utkaného plátna. 37 Pre túto oponu urobíš päť stĺpov z akáciového dreva, pozlátiš ich; aj háčiky na nich budú zo zlata. Odleješ pre ne päť bronzových podstavcov.