Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Posvätný príbytok

1 Príbytok urobíš z desiatich závesov z jemne utkaného plátna, z fialového a červeného purpuru, z karmazínu, na ktorom umelecky zobrazíš cherubov.26,1 Ex 36,8-19; 2Sam 7,6; Heb 9,9
2 Jeden záves bude dvadsaťosem lakťov dlhý a štyri lakte široký. Taký bude jeden záves. Všetky závesy budú mať rovnakú mieru. 3 Päť závesov bude spolu pospájaných a druhých päť tiež. 4 Na poslednom závese pospájaného kusa urobíš očká z fialového purpuru. To isté urobíš aj na okraji druhého pospájaného kusa. 5 K jednému koncovému závesu prirobíš päťdesiat očiek a päťdesiat ich prirobíš k poslednému závesu druhého pospájaného kusa tak, aby očká boli proti sebe. 6 Urob aj päťdesiat zlatých sponiek, ktorými pospájaš závesy tak, že svätostánok bude tvoriť jeden celok. 7 Nad príbytkom urobíš aj prikrývky z kozej srsti. Urobíš jedenásť takých prikrývok. 8 Každá prikrývka bude tridsať lakťov dlhá a štyri lakte široká. Taká bude jedna prikrývka. Jedenásť prikrývok bude mať rovnaké rozmery. 9 Potom spojíš päť prikrývok zvlášť a ostatných šesť prikrývok tiež zvlášť. Šiestu prikrývku na priečelí stanu prehneš napoly. 10 Päťdesiat očiek prirobíš na okraj prikrývky, ktorá bude na konci jedného kusa, a päťdesiat očiek prirobíš na koniec poslednej prikrývky druhého spojeného kusa. 11 Urob aj päťdesiat bronzových sponiek; sponky zastrč do očiek a prikrývku spoj do jedného celku. 12 Polovica zvyšujúcej prikrývky nech visí na zadnej strane príbytku. 13 Lakeť z jednej i z druhej strany, o ktorý bude stanová prikrývka väčšia, bude visieť na oboch stranách príbytku a zakrývať ho. 14 Pre stan urob aj prikrývku z načerveno zafarbených baraních koží a navrch urob prikrývku z tachašových koží.

Stavba posvätného príbytku

15 Pre príbytok urobíš aj dosky z akáciového dreva, aby sa dali postaviť.26,15 Ef 2,20-21
16 Dĺžka každej dosky bude desať lakťov a šírka jeden a pol lakťa. 17 Každá bude mať dva čapy, aby sa dala pripojiť jedna k druhej. Tak to urobíš na všetkých doskách príbytku. 18 Dosky na príbytok zhotov takto: dvadsať dosák na južnú stranu, na stranu poludnia. 19 Pod tých dvadsať dosák pripravíš štyridsať strieborných podstavcov, po dvoch podstavcoch pod každú dosku k obom jej čapom.26,19 Nm 3,36 20 Aj na druhú, severnú stranu príbytku pripravíš dvadsať dosák 21 a štyridsať strieborných podstavcov, po dvoch podstavcoch pod každú dosku. 22 Zadnú, západnú stranu príbytku zhotovíš zo šiestich dosák. 23 Okrem toho urobíš dve dosky na rohy príbytku na zadnú stranu. 24 Tie budú dvojdielne zdola až hore a navrchu budú spojené krúžkom. Takto ich zhotovíš a umiestniš do oboch rohov. 25 Bude to osem dosák so striebornými podstavcami, spolu teda šestnásť strieborných podstavcov po dvoch podstavcoch pod každú dosku. 26 Z akáciového dreva urobíš žrde: päť pre dosky na jednej strane príbytku, 27 päť pre dosky na jeho druhej strane a päť na zadnú, západnú stranu príbytku. 28 Stredná žrď bude prechádzať v polovičnej výške dosák z jedného konca na druhý. 29 Dosky pozlátiš a urobíš k nim zlaté krúžky, do ktorých sa zastrčia pozlátené žrde.26,29 Ex 25,11-12 30 Príbytok postavíš podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.26,30 Ex 25,9; 40,2.17-18; Heb 8,2

Zariadenie príbytku

31 Urobíš aj oponu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a jemne utkaného plátna. Zhotovíš ju umelecky a vyzdobíš cherubmi.26,31 2Krn 3,14; Mt 27,51; Heb 10,20-21
32 Zavesíš ju na štyri pozlátené stĺpy z akáciového dreva. Aj háčiky na nich budú zo zlata. Stĺpy budú stáť na štyroch strieborných podstavcoch. 33 Oponu zaves na háčiky a za ňu dovnútra postav archu svedectva. Opona bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne.26,33 Ex 26,6.11; 2Krn 2,7-10; Heb 9,2-3 34 Vo veľsvätyni na archu svedectva položíš vrchnák.26,34 Ex 25,21; 40,20 35 Pred oponu postavíš stôl a oproti stolu svietnik na južnú stranu príbytku. Stôl bude stáť na severnej strane.26,35 Ex 25,31-37; 40,24 36 Pred vchod do stanu urobíš pestrú oponu z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemne utkaného plátna. 37 Pre túto oponu urobíš päť stĺpov z akáciového dreva, pozlátiš ich; aj háčiky na nich budú zo zlata. Odleješ pre ne päť bronzových podstavcov.26,37 Ex 25,12
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk