25. kapitola

Svätostánok a jeho zariadenie

1 Hospodin oslovil Mojžiša:25,1 Ex 20,1
2 „Povedz Izraelitom, aby vybrali pre mňa príspevok. Prijmite ho od každého, kto mi ho chce dať dobrovoľne.25,2 Ex 35,5-29; 1Krn 29,1.5; Ezd 2,68; 3,5; 2Kor 8,12 3 Prijmite takéto dary: zlato, striebro a bronz, 4 fialový a červený purpur, karmazín, jemné plátno, koziu srsť, 5 červeno sfarbené baranie a tachašové25,5 Alt. delfínie. kože, akáciové drevo, 6 olej na svietenie, balzam do oleja na pomazanie, voňavé kadidlo, 7 ónyxové kamene a iné drahokamy na výzdobu efódu25,7 Mal podobu náramenníka (porov. opis v Ex 28,6-14). a náprsníka.25,7 Ex 28,6-21 8 Nech mi urobia svätostánok, aby som mohol bývať medzi vami.25,8 Ez 37,26-28; 2Kor 6,16; Heb 9,1-2 9 Všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbytku a celého jeho zariadenia.25,9 Múd 9,8; Heb 8,5; 9,9

Archa svedectva

10 Z akáciového dreva urobte archu dva a pol lakťa dlhú, jeden a pol lakťa širokú a jeden a pol lakťa vysokú.25,10-22 Ex 37,1-9; 2Krn 8,1125,10 Nm 10,33; Dt 10,1-5; 1Sam 4,6; Ž 132,8; Heb 9,4
11 Zvnútra i zvonka ju obložíš rýdzim zlatom a okolo nej urobíš zlatú obrubu. 12 Uleješ pre ňu aj štyri zlaté krúžky a pripevníš ich k jej štyrom nohám: dva krúžky na jednom boku a dva krúžky na druhom boku. 13 Potom zhotovíš žrde z akáciového dreva a obložíš ich zlatom.25,13 1Krľ 8,8; 1Krn 15,15 14 Žrde zastrčíš do krúžkov po bokoch archy, aby sa pomocou nich dala nosiť. 15 Žrde zostanú v krúžkoch archy; nesmú sa z nich vyťahovať. 16 Do archy vložíš napísané Svedectvo, ktoré ti dám.25,16 Nm 17,4; Dt 10,2-5 17 Urobíš vrchnák z rýdzeho zlata dva a pol lakťa dlhý a jeden a pol lakťa široký.25,17 Lv 16,2.12-15; Rim 3,25-26; Heb 9,5 18 Urobíš aj dvoch cherubov z tepaného zlata. Dáš ich na obidva konce vrchnáka. 19 Jedného cheruba upevníš na jednom a druhého na druhom konci. Na vrchnák zhotovíte cherubov na obidva konce. 20 Cherubi budú mať dohora rozpäté krídla, budú nimi prikrývať vrchnák. Tvárami budú obrátení k sebe s pohľadom upretým na vrchnák. 21 Vrchnák položíš na archu a do nej vložíš Svedectvo, ktoré ti dám.25,21 Ex 25,16; 1Krľ 8,9; Heb 9,4 22 Tam sa budem s tebou stretávať a z vrchnáka medzi cherubmi na arche svedectva sa budem s tebou rozprávať o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelitov.25,22 Nm 7,89; Dt 5,26-31; 2Sam 6,2

Stôl predkladaných chlebov

23 Urobíš stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.25,23-30 Ex 37,10-16; 40,22-23
24 Obtiahneš ho rýdzim zlatom a okolo neho urobíš zlatú obrubu. 25 Okolo stola urobíš na dlaň širokú lištu a na ňu zlatú obrubu. 26 Urobíš naň štyri zlaté krúžky, ktoré pripevníš k rohom pri jeho štyroch nohách. 27 Tesne pri lište budú krúžky, do ktorých sa zastrčia žrde, aby sa stôl dal nosiť. 28 Žrde zhotovíš z akáciového dreva a obtiahneš ich zlatom. Pomocou nich sa bude nosiť stôl. 29 Okrem toho zhotovíš panvice, čaše, kanvy a misky na nápojové obety. Urobíš ich z rýdzeho zlata.25,29 Nm 4,7; 7,13 30 Predo mňa na stôl budeš ustavične klásť predkladaný chlieb.25,30-31 Ex 37,17-2425,30 Lv 24,5-6; 1Sam 21,5-7; 1Krľ 7,48; Mal 1,7

Sedemramenný svietnik

31 Zhotovíš svietnik z rýdzeho zlata. Svietnik, jeho podstavce i ramená, kalichy, púčiky i kvety budú vytepané z jedného kusa.25,31 1Krľ 7,49; 2Krn 4,7; Heb 9,2; Zj 1,12
32 Z bokov svietnika bude vychádzať šesť ramien, tri z jednej strany a tri z druhej. 33 Na prvom ramene budú tri kalichy, puk a kvet ako kvet mandľovníka; na druhom ramene budú tiež tri kalichy, puk a kvet ako kvet mandľovníka. Tak to bude na všetkých šiestich ramenách, ktoré vychádzajú zo svietnika.25,33 Nm 17,4-8 34 Na samom svietniku budú štyri kalichy s pukmi a kvetmi ako kvety mandľovníka. 35 Prvý puk bude pod prvým párom ramien, ktoré z neho vychádzajú; druhý puk bude pod druhým párom ramien a tretí puk bude pod tretím párom ramien. Tak to bude pod šiestimi ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika. 36 Puky a ramená budú s ním z jedného kusa. Všetko bude vytepané z rýdzeho zlata. 37 Na svietniku urob sedem lámp a lampy nasadíš tak, aby osvecovali priestor pred ním.25,37 Ex 27,20-21; 30,8; Nm 8,2 38 Jeho súčasťou budú aj kliešte na knôty a panvičky z rýdzeho zlata. 39 Svietnik so všetkým príslušenstvom urob z jedného talentu rýdzeho zlata. 40 Dbaj o to, aby to všetko bolo zhotovené podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.25,40 Ex 26,30; 27,8; 39,42-43; Sk 7,44; Heb 8,5