Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Svätostánok a jeho zariadenie

1 Hospodin oslovil Mojžiša:25,1 Ex 20,1
2 „Povedz Izraelitom, aby vybrali pre mňa príspevok. Prijmite ho od každého, kto mi ho chce dať dobrovoľne.25,2 Ex 35,5-29; 1Krn 29,1.5; Ezd 2,68; 3,5; 2Kor 8,12 3 Prijmite takéto dary: zlato, striebro a bronz, 4 fialový a červený purpur, karmazín, jemné plátno, koziu srsť, 5 červeno sfarbené baranie a tachašové25,5 Alt. delfínie. kože, akáciové drevo, 6 olej na svietenie, balzam do oleja na pomazanie, voňavé kadidlo, 7 ónyxové kamene a iné drahokamy na výzdobu efódu25,7 Mal podobu náramenníka (porov. opis v Ex 28,6-14). a náprsníka.25,7 Ex 28,6-21 8 Nech mi urobia svätostánok, aby som mohol bývať medzi vami.25,8 Ez 37,26-28; 2Kor 6,16; Heb 9,1-2 9 Všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbytku a celého jeho zariadenia.25,9 Múd 9,8; Heb 8,5; 9,9

Archa svedectva

10 Z akáciového dreva urobte archu dva a pol lakťa dlhú, jeden a pol lakťa širokú a jeden a pol lakťa vysokú.25,10-22 Ex 37,1-9; 2Krn 8,1125,10 Nm 10,33; Dt 10,1-5; 1Sam 4,6; Ž 132,8; Heb 9,4
11 Zvnútra i zvonka ju obložíš rýdzim zlatom a okolo nej urobíš zlatú obrubu. 12 Uleješ pre ňu aj štyri zlaté krúžky a pripevníš ich k jej štyrom nohám: dva krúžky na jednom boku a dva krúžky na druhom boku. 13 Potom zhotovíš žrde z akáciového dreva a obložíš ich zlatom.25,13 1Krľ 8,8; 1Krn 15,15 14 Žrde zastrčíš do krúžkov po bokoch archy, aby sa pomocou nich dala nosiť. 15 Žrde zostanú v krúžkoch archy; nesmú sa z nich vyťahovať. 16 Do archy vložíš napísané Svedectvo, ktoré ti dám.25,16 Nm 17,4; Dt 10,2-5 17 Urobíš vrchnák z rýdzeho zlata dva a pol lakťa dlhý a jeden a pol lakťa široký.25,17 Lv 16,2.12-15; Rim 3,25-26; Heb 9,5 18 Urobíš aj dvoch cherubov z tepaného zlata. Dáš ich na obidva konce vrchnáka. 19 Jedného cheruba upevníš na jednom a druhého na druhom konci. Na vrchnák zhotovíte cherubov na obidva konce. 20 Cherubi budú mať dohora rozpäté krídla, budú nimi prikrývať vrchnák. Tvárami budú obrátení k sebe s pohľadom upretým na vrchnák. 21 Vrchnák položíš na archu a do nej vložíš Svedectvo, ktoré ti dám.25,21 Ex 25,16; 1Krľ 8,9; Heb 9,4 22 Tam sa budem s tebou stretávať a z vrchnáka medzi cherubmi na arche svedectva sa budem s tebou rozprávať o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelitov.25,22 Nm 7,89; Dt 5,26-31; 2Sam 6,2

Stôl predkladaných chlebov

23 Urobíš stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.25,23-30 Ex 37,10-16; 40,22-23
24 Obtiahneš ho rýdzim zlatom a okolo neho urobíš zlatú obrubu. 25 Okolo stola urobíš na dlaň širokú lištu a na ňu zlatú obrubu. 26 Urobíš naň štyri zlaté krúžky, ktoré pripevníš k rohom pri jeho štyroch nohách. 27 Tesne pri lište budú krúžky, do ktorých sa zastrčia žrde, aby sa stôl dal nosiť. 28 Žrde zhotovíš z akáciového dreva a obtiahneš ich zlatom. Pomocou nich sa bude nosiť stôl. 29 Okrem toho zhotovíš panvice, čaše, kanvy a misky na nápojové obety. Urobíš ich z rýdzeho zlata.25,29 Nm 4,7; 7,13 30 Predo mňa na stôl budeš ustavične klásť predkladaný chlieb.25,30-31 Ex 37,17-2425,30 Lv 24,5-6; 1Sam 21,5-7; 1Krľ 7,48; Mal 1,7

Sedemramenný svietnik

31 Zhotovíš svietnik z rýdzeho zlata. Svietnik, jeho podstavce i ramená, kalichy, púčiky i kvety budú vytepané z jedného kusa.25,31 1Krľ 7,49; 2Krn 4,7; Heb 9,2; Zj 1,12
32 Z bokov svietnika bude vychádzať šesť ramien, tri z jednej strany a tri z druhej. 33 Na prvom ramene budú tri kalichy, puk a kvet ako kvet mandľovníka; na druhom ramene budú tiež tri kalichy, puk a kvet ako kvet mandľovníka. Tak to bude na všetkých šiestich ramenách, ktoré vychádzajú zo svietnika.25,33 Nm 17,4-8 34 Na samom svietniku budú štyri kalichy s pukmi a kvetmi ako kvety mandľovníka. 35 Prvý puk bude pod prvým párom ramien, ktoré z neho vychádzajú; druhý puk bude pod druhým párom ramien a tretí puk bude pod tretím párom ramien. Tak to bude pod šiestimi ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika. 36 Puky a ramená budú s ním z jedného kusa. Všetko bude vytepané z rýdzeho zlata. 37 Na svietniku urob sedem lámp a lampy nasadíš tak, aby osvecovali priestor pred ním.25,37 Ex 27,20-21; 30,8; Nm 8,2 38 Jeho súčasťou budú aj kliešte na knôty a panvičky z rýdzeho zlata. 39 Svietnik so všetkým príslušenstvom urob z jedného talentu rýdzeho zlata. 40 Dbaj o to, aby to všetko bolo zhotovené podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.25,40 Ex 26,30; 27,8; 39,42-43; Sk 7,44; Heb 8,5
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk