Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Svätostánok a jeho zariadenie

1 Hospodin oslovil Mojžiša:
2 „Povedz Izraelitom, aby vybrali pre mňa príspevok. Prijmite ho od každého, kto mi ho chce dať dobrovoľne. 3 Prijmite takéto dary: zlato, striebro a bronz, 4 fialový a červený purpur, karmazín, jemné plátno, koziu srsť, 5 červeno sfarbené baranie a tachašové kože, akáciové drevo, 6 olej na svietenie, balzam do oleja na pomazanie, voňavé kadidlo, 7 ónyxové kamene a iné drahokamy na výzdobu efódu a náprsníka. 8 Nech mi urobia svätostánok, aby som mohol bývať medzi vami. 9 Všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbytku a celého jeho zariadenia.

Archa svedectva

10 Z akáciového dreva urobte archu dva a pol lakťa dlhú, jeden a pol lakťa širokú a jeden a pol lakťa vysokú.
11 Zvnútra i zvonka ju obložíš rýdzim zlatom a okolo nej urobíš zlatú obrubu. 12 Uleješ pre ňu aj štyri zlaté krúžky a pripevníš ich k jej štyrom nohám: dva krúžky na jednom boku a dva krúžky na druhom boku. 13 Potom zhotovíš žrde z akáciového dreva a obložíš ich zlatom. 14 Žrde zastrčíš do krúžkov po bokoch archy, aby sa pomocou nich dala nosiť. 15 Žrde zostanú v krúžkoch archy; nesmú sa z nich vyťahovať. 16 Do archy vložíš napísané Svedectvo, ktoré ti dám. 17 Urobíš vrchnák z rýdzeho zlata dva a pol lakťa dlhý a jeden a pol lakťa široký. 18 Urobíš aj dvoch cherubov z tepaného zlata. Dáš ich na obidva konce vrchnáka. 19 Jedného cheruba upevníš na jednom a druhého na druhom konci. Na vrchnák zhotovíte cherubov na obidva konce. 20 Cherubi budú mať dohora rozpäté krídla, budú nimi prikrývať vrchnák. Tvárami budú obrátení k sebe s pohľadom upretým na vrchnák. 21 Vrchnák položíš na archu a do nej vložíš Svedectvo, ktoré ti dám. 22 Tam sa budem s tebou stretávať a z vrchnáka medzi cherubmi na arche svedectva sa budem s tebou rozprávať o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelitov.

Stôl predkladaných chlebov

23 Urobíš stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.
24 Obtiahneš ho rýdzim zlatom a okolo neho urobíš zlatú obrubu. 25 Okolo stola urobíš na dlaň širokú lištu a na ňu zlatú obrubu. 26 Urobíš naň štyri zlaté krúžky, ktoré pripevníš k rohom pri jeho štyroch nohách. 27 Tesne pri lište budú krúžky, do ktorých sa zastrčia žrde, aby sa stôl dal nosiť. 28 Žrde zhotovíš z akáciového dreva a obtiahneš ich zlatom. Pomocou nich sa bude nosiť stôl. 29 Okrem toho zhotovíš panvice, čaše, kanvy a misky na nápojové obety. Urobíš ich z rýdzeho zlata. 30 Predo mňa na stôl budeš ustavične klásť predkladaný chlieb.

Sedemramenný svietnik

31 Zhotovíš svietnik z rýdzeho zlata. Svietnik, jeho podstavce i ramená, kalichy, púčiky i kvety budú vytepané z jedného kusa.
32 Z bokov svietnika bude vychádzať šesť ramien, tri z jednej strany a tri z druhej. 33 Na prvom ramene budú tri kalichy, puk a kvet ako kvet mandľovníka; na druhom ramene budú tiež tri kalichy, puk a kvet ako kvet mandľovníka. Tak to bude na všetkých šiestich ramenách, ktoré vychádzajú zo svietnika. 34 Na samom svietniku budú štyri kalichy s pukmi a kvetmi ako kvety mandľovníka. 35 Prvý puk bude pod prvým párom ramien, ktoré z neho vychádzajú; druhý puk bude pod druhým párom ramien a tretí puk bude pod tretím párom ramien. Tak to bude pod šiestimi ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika. 36 Puky a ramená budú s ním z jedného kusa. Všetko bude vytepané z rýdzeho zlata. 37 Na svietniku urob sedem lámp a lampy nasadíš tak, aby osvecovali priestor pred ním. 38 Jeho súčasťou budú aj kliešte na knôty a panvičky z rýdzeho zlata. 39 Svietnik so všetkým príslušenstvom urob z jedného talentu rýdzeho zlata. 40 Dbaj o to, aby to všetko bolo zhotovené podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu.