12. kapitola

Veľkonočný baránok

1 V Egypte Hospodin Mojžišovi a Áronovi povedal:
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.