7. kapitola

Hamanov pád

1 Kráľ aj Haman prišli ku kráľovnej, aby spoločne hodovali.7,1 Est 5,8
2 Na druhý deň pri popíjaní vína povedal kráľ Ester: „O čo ide, kráľovná Ester, čo je tvoja žiadosť a aké je tvoje želanie? Dostaneš to až do polovice môjho kráľovstva.“7,2 Mk 6,23; Jn 16,24 3 Ona odpovedala: „Ak som našla priazeň u kráľa, nech je podľa mojej žiadosti zachovaný môj život a podľa môjho želania život môjho ľudu. 4 Boli sme totiž predaní, ja i môj ľud, aby nás zahubili, olúpili a zotročili, aby sme sa my aj naše deti stali sluhami a slúžkami. Nevenovala som tomu pozornosť. Ten intrigán7,4 Gr. diabolos (porov. Est 8,1). si nezaslúži byť na kráľovskom dvore.“7,4 Neh 5,5.8; Est 3,9.13 5 Kráľ sa opýtal: „Kto je ten, čo si trúfol spáchať taký čin?“ 6 Ester povedala: „Tým človekom je Haman, tento nepriateľ a zlosyn.“ Haman ostal pred kráľom a kráľovnou otrasený.7,6 Jób 18,7-11 7 Kráľ vstal od hostiny a odišiel do záhrady. Haman začal prosiť kráľovnú, lebo videl, že je s ním zle.7,7 Prís 16,14; 20,2 8 Keď sa kráľ vrátil zo záhrady, Haman ležal na lôžku, na ktoré sa predtým vrhol, prosiac kráľovnú. Kráľ povedal: „Tak ty ešte aj obťažuješ ženu v mojom dome?“ Keď to Haman počul, zdrvený odvrátil tvár.7,8 Jób 20,5-8 9 Bugajčan, jeden z eunuchov, povedal kráľovi: „Pozri, Haman pripravil aj šibenicu Mardochejovi, tomu, čo tú správu priniesol kráľovi. Šibenica u Hamana sa týči do výšky päťdesiat lakťov.“ Nato kráľ povedal: „Nech na ňu obesia jeho.“7,9 Ž 7,16; 141,10; Prís 11,5-6 10 Hamana obesili na šibenicu, ktorú nachystal pre Mardocheja. Vtedy sa kráľov hnev utíšil.7,10 Dan 6,25