6. kapitola

Pocta pre Mardocheja

1 V tú noc Pán odoprel kráľovi spánok, a tak kráľ povedal svojmu učiteľovi, aby mu priniesol kroniku a aby mu z nej čítal.6,1 Dan 2,1; 6,19
2 V nej narazil na zápis, ktorý hovoril o Mardochejovi, ako upozornil kráľa na dvoch kráľových eunuchov, že počas strážnej služby stroja úklady, aby zavraždili Artaxerxa.6,2 Est 2,21-23 3 Kráľ sa spýtal: „Ako sme vyznamenali Mardocheja alebo ako sme sa mu odvďačili?“ Kráľovi pobočníci mu povedali: „Neurobil si preňho nič.“6,3 Gn 40,23; Koh 9,15 4 Kým si kráľ zisťoval podrobnosti o Mardochejovej oddanej službe, na nádvorí sa objavil Haman. Kráľ sa opýtal: „Kto je na nádvorí?“ Haman vošiel dnu, aby povedal kráľovi, nech dá obesiť Mardocheja na šibenicu, ktorú pripravil.6,4 Est 5,14 5 Kráľovi pobočníci povedali: „Na nádvorí stojí Haman.“ Nato kráľ povedal: „Zavolajte ho!“ 6 Kráľ povedal Hamanovi: „Čo mám urobiť pre človeka, ktorého chcem vyznamenať?“ Haman si povedal: „Koho iného chce kráľ vyznamenať, ak nie mňa?“6,6 Prís 16,18; 18,12; Abd 3n 7 Preto kráľovi odpovedal: „Človeku, ktorého chce kráľ vyznamenať, 8 nech prinesú kráľovi sluhovia šaty z jemnej látky, ktoré si oblieka kráľ, a nech mu dá koňa, na ktorého si kráľ sadá. 9 Oboje nech sa dá jednému z vynikajúcich kráľových priateľov a ten nech oblečie človeka, ktorého kráľ miluje, a nech ho posadí na koňa a rozhlasuje po uliciach mesta: ‚Toto sa dostane každému človeku, ktorého kráľ vyznamená.‘“6,9 Gn 41,42-43 10 Kráľ povedal Hamanovi: „Ako si to povedal, tak urob Židovi Mardochejovi, ktorý koná službu na nádvorí. A nevynechaj ani slovko z toho, čo si povedal.“6,10 Lk 14,11 11 Haman zobral šaty aj koňa, obliekol Mardocheja a vysadil ho na koňa, prechádzal ulicami mesta a rozhlasoval: „Toto sa dostane každému človeku, ktorého chce kráľ vyznamenať.“6,11 Lk 1,51n 12 Mardochej sa vrátil na nádvorie a Haman zamieril domov zronený a so sklonenou hlavou.6,12 2Sam 15,30; 1Krľ 21,4; Jer 14,3-4 13 Keď Haman vyrozprával svojej žene Zósare a priateľom, čo sa mu prihodilo, priatelia a žena mu povedali: „Ak je Mardochej z pokolenia Židov a ak toto je začiatok tvojho ponižovania, čaká ťa tvrdý pád. Nebudeš schopný postaviť sa mu na odpor, pretože s ním je živý Boh.“ 14 Ešte kým hovorili, prišli eunuchovia a súrili Hamana, aby išiel na hostinu, ktorú pripravila Ester.6,14 Est 5,8