10. kapitola

Chvála Mardocheja

1 Kráľ Artaxerxes predpísal pre ríšu dane — pre krajiny na súši i na mori.
2 Jeho moc a udatnosť, bohatstvo a sláva jeho kráľovstva, to všetko zapísali na pamiatku do knihy kráľov Peržanov a Médov.10,2 Est 8,2.15; Dan 2,48 3 Mardochej mal postavenie zástupcu kráľa Artaxerxa a bol významným mužom v kráľovstve, tešil sa sláve medzi Židmi a jeho spôsob života mu získaval lásku v celom jeho ľude.10,3 Gn 41,40.43-44; Neh 2,10; Ž 122,6-9; Dan 5,29; Rim 14,18 3a Mardochej hovoril: „Toto sa stalo z Božej vôle. 3b Pamätám sa na sen, v ktorom som videl tieto udalosti; ani jedna z nich sa neodohrala inak.10,3b Est 1,1d-1l 3c Malý pramienok, z ktorého sa stala rieka, a bolo svetlo a slnko a veľa vody. Tou riekou je Ester, ju si vzal za ženu kráľ a urobil ju kráľovnou. 3d Tie dva draky, to som ja a Haman. 3e Národy, to sú tí, čo sa spolčili, aby vyhubili Židov aj s ich menom. 3f Môj národ, to je Izrael, to sú tí, ktorí volali k Bohu a boli zachránení. Pán zachránil svoj ľud, Pán nás vytrhol zo všetkých týchto pohrôm, Boh konal veľké znamenia a zázraky, ktoré sa nevyskytli medzi pohanmi. 3g Preto pripravil dva lósy — jeden pre Boží ľud a druhý pre všetkých pohanov. 3h Tie dva lósy sa splnili v hodine, vo chvíli a v deň Božieho súdu na každom národe. 3i Boh pamätal na svoj ľud a spravodlivo rozhodol o svojom dedičstve. 3k A tak budú ľudia zachovávať tieto dni v mesiaci adár, štrnásty a pätnásty deň mesiaca adár, keď sa s radosťou a veselím budú zhromažďovať pred Bohom z pokolenia na pokolenie naveky v jeho izraelskom národe.“10,3k Est 9,27

Záverečná poznámka

3l Tento list o sviatku Purím vo štvrtom roku kraľovania Ptolemaia10,3l T. j. Ptolemaia VIII. (114 – 113 pred Kr.) alebo Ptolemaia XII. (48 – 47 pred Kr.), obaja vládli s Kleopatrou. Menom sa označujú vo verši tri odlišné osoby. a Kleopatry priniesol Dositeos tvrdiaci o sebe, že je kňaz a levita, a jeho syn Ptolemaios. Vyhlásili, že je pravý a že ho preložil Lysimachos, syn Jeruzalemčana Ptolemaia.