5. kapitola

18 A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.