4. kapitola

30 Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.