4. kapitola

15 Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava,
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.