2. kapitola

8 Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.