6. kapitola

4 Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný!
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.